Kekoolani Genealogy of the Descendants of the Ruling Chiefs of Hawaii

Citations


Lilia Piʻikoi

1Ka Makaainana (newspaper) JULY 6, 1896 "Mookuauhau Ali'i: Na Iwikuamoo o Hawaii Nei Mai Kahiko Mai" (Reprinted in "HAWAIIAN GENEALOGIES VOLUME 1" (Edith McKinzie)).


Kauhi'ili'ula (Kauhi'ili'ula-a-Piilani, Kauhiulaapiilani, Ka-uahi-a-Piilani)

1Kamakau, Samuel Manaiakalani, Ka Nupepa Kuokoa (Newspaper) SEPTEMBER 30, 1865 "Ka Moolelo O Hawaii Nei Helu 14" (The History of Hawaii No. 14) (Reprinted in HAWAIIAN GENEALOGIES (VOLUME 2) (Edith McKinzie)).

2Unauna, J.K., Ka Nupepa Kuokoa (Newspaper) DECEMBER 12, 1874 "Ka Moolel Kuauhua o na Kupuna O Ke'lii Ekamaekamaeauaia a me Mauli Pokii" (Reprinted in HAWAIIAN GENEALOGIES (VOLUME 2) (Edith McKinzie)).
The Genealogical History of the Ancestors of the Chief Ekamaekamaeauaia and His Younger Relatives.

3Fornander, Abraham (Circuit Judge of Maui), An Account of the Polynesian Race: Its Origin and Migrations (Vol II): The Ancient History of the Hawaiian People, Trubner & Company, Ludgate Hill, London (1880) / Rutland, VT: Charles E. Tuttle Company, 1969.
An Account of the Polynesian Race, It's Origin and Migrations and the Ancient History of the Hawaiian People to the Times of Kamehameha I, Volume II: The Ancient History of the Hawaiian People.

4Pukui, Mary (Editor), Fragments of Genealogy (A Collection) (Compiled by Mary Pukui)., Unpublished, Handtyped Manuscript (Binder), LDS Family History Center (Kalihi), Church of Jesus Christ of Latter Days Saints, Kalihi Ward, Honolulu, HAwaii.
"Fragments of Genealogy" is a collection of genealogies gathered on Lanai by Mary Kawena Pukui. This copy was at the LDS Family History Center, Kalihi, Oahu, Hawaii. Shown to me by Genealogist Charles Ahlo. (Dean Kekoolani, 2003).

5Kamakau, Samuel M., Ruling Chiefs of Hawaii (Revised Edition) Appendix Genealogies (Kamehameha Schools Press, Honolulu, Hawaii 1961).