Kekoolani Genealogy of the Descendants of the Ruling Chiefs of Hawaii

Citations


Kalakini (Keko'olani, Kalakini-a-Nako'oko'o)

1Ka Makaainana (newspaper) AUGUST 17, 1896 "Mookuauhau Ali'i: Na Iwikuamoo o Hawaii Nei Mai Kahiko Mai" (Reprinted in "HAWAIIAN GENEALOGIES VOLUME 1" (Edith McKinzie)).

2Kupahu Genealogy Committe (1984) / Submitted to and archived by: Rudy Leikaimana Mitchell (without comment or editing), Hewahewanui Genealogy (No.5) (Unpublished Manuscript: "From God to God: Hawaii's Seven Centuries of Religious Influence" 1979, 1984).
Pa'ao to Hewahewanui / CA. 1000 - 1837 AD.


Kahulanui (Kahulanui II)

1Kupahu Genealogy Committe (1984) / Submitted to and archived by: Rudy Leikaimana Mitchell (without comment or editing), Hewahewanui Genealogy (No.5) (Unpublished Manuscript: "From God to God: Hawaii's Seven Centuries of Religious Influence" 1979, 1984).
Pa'ao to Hewahewanui / CA. 1000 - 1837 AD.


Kalakini (Keko'olani, Kalakini-a-Nako'oko'o)

1Ka Makaainana (newspaper) AUGUST 17, 1896 "Mookuauhau Ali'i: Na Iwikuamoo o Hawaii Nei Mai Kahiko Mai" (Reprinted in "HAWAIIAN GENEALOGIES VOLUME 1" (Edith McKinzie)).

2Kupahu Genealogy Committe (1984) / Submitted to and archived by: Rudy Leikaimana Mitchell (without comment or editing), Hewahewanui Genealogy (No.5) (Unpublished Manuscript: "From God to God: Hawaii's Seven Centuries of Religious Influence" 1979, 1984).
Pa'ao to Hewahewanui / CA. 1000 - 1837 AD.