Kekoolani Genealogy of the Descendants of the Ruling Chiefs of Hawaii

Citations


Joshua Ka'eo

1Ka Makaainana (newspaper) JULY 13, 1896 "Mookuauhau Ali'i: Na Iwikuamoo o Hawaii Nei Mai Kahiko Mai" ((Hoomau ia mai kela mai) Reprinted in "HAWAIIAN GENEALOGIES VOLUME 1" (Edith McKinzie)).


Jane Napua-i-Kaumakani Lahilahi Young (Lahilahi)

1Ka Makaainana (newspaper) JULY 13, 1896 "Mookuauhau Ali'i: Na Iwikuamoo o Hawaii Nei Mai Kahiko Mai" ((Hoomau ia mai kela mai) Reprinted in "HAWAIIAN GENEALOGIES VOLUME 1" (Edith McKinzie)).

2Mitchell, Rudy Leikaimana (Archeologist & HIstorian, Waimea Falls Park, Oahu), Hewahewanui Genealogy (No.1 thru 4) (Unpublished Manuscript: "From God to God: Hawaii's Seven Centuries of Religious Influence" 1979).
This edition of the manuscript containing the first four Hewahewanui genealogies was distributed on the occasion of the 1980 Reunion for the Descendants of Hewahewanui.


Peter Nahaolehua Young Ka'eo (Kekuaokalani II)

1Ka Makaainana (newspaper) JULY 13, 1896 "Mookuauhau Ali'i: Na Iwikuamoo o Hawaii Nei Mai Kahiko Mai" ((Hoomau ia mai kela mai) Reprinted in "HAWAIIAN GENEALOGIES VOLUME 1" (Edith McKinzie)).


Loe (Loe-o-Kamaluohua)

1Kamakau, Samuel Manaiakalani, Ka Nupepa Kuokoa (Newspaper) SEPTEMBER 30, 1865 "Ka Moolelo O Hawaii Nei Helu 14" (The History of Hawaii No. 14) (Reprinted in HAWAIIAN GENEALOGIES (VOLUME 2) (Edith McKinzie)).

2Fornander, Abraham (Circuit Judge of Maui), An Account of the Polynesian Race: Its Origin and Migrations (Vol II): The Ancient History of the Hawaiian People, Trubner & Company, Ludgate Hill, London (1880) / Rutland, VT: Charles E. Tuttle Company, 1969.
An Account of the Polynesian Race, It's Origin and Migrations and the Ancient History of the Hawaiian People to the Times of Kamehameha I, Volume II: The Ancient History of the Hawaiian People.

3Kamakau, Samuel Manaiakalani, Ka Nupepa Kuokoa (Newspaper) SEPTEMBER 23, 1865 "Ka Moolelo O Hawaii Nei" (Reprinted in NA MOOLELO A KA PO'E KAHIKO (TALES AND TRADITIONS OF THE PEOPLE OF OLD)
PEOPLE OF OLD)).
Translated by Mary Kawena Pukui.

4Kamakau, Samuel Manaiakalani, Ka Nupepa Kuokoa (Newspaper) SEPTEMBER 23, 1865 "Ka Moolelo O Hawaii Nei".


Wahaakuna (Waohaakuna)

1Kamakau, Samuel Manaiakalani, Ka Nupepa Kuokoa (Newspaper) SEPTEMBER 30, 1865 "Ka Moolelo O Hawaii Nei Helu 14" (The History of Hawaii No. 14) (Reprinted in HAWAIIAN GENEALOGIES (VOLUME 2) (Edith McKinzie)).

2Kamakau, Samuel Manaiakalani, Ka Nupepa Kuokoa (Newspaper) SEPTEMBER 23, 1865 "Ka Moolelo O Hawaii Nei" (Reprinted in NA MOOLELO A KA PO'E KAHIKO (TALES AND TRADITIONS OF THE PEOPLE OF OLD)
PEOPLE OF OLD)).
Translated by Mary Kawena Pukui.

3Kamakau, Samuel Manaiakalani, Ka Nupepa Kuokoa (Newspaper) SEPTEMBER 23, 1865 "Ka Moolelo O Hawaii Nei".


Colonel Samuel Palmer Parker (Kamuela)

1Ka Nupepa Kuokoa (Newspaper) JULY 26, 1901 "Hala ia Makuahine" ("This Mother is Gone" - Obituary of Panana Parker) (Reprinted in HAWAIIAN GENEALOGIES (VOLUME 2) (Edith McKinzie)).

2Ka Makaainana (newspaper) AUGUST 10, 1896 "Mookuauhau Ali'i: Na Iwikuamoo o Hawaii Nei Mai Kahiko Mai" (Reprinted in "HAWAIIAN GENEALOGIES VOLUME 1" (Edith McKinzie)).


Panana Napela (Panana Parker, Hattie Panana Parker, Mrs. Samuel Parker)

1Ka Nupepa Kuokoa (Newspaper) JULY 26, 1901 "Hala ia Makuahine" ("This Mother is Gone" - Obituary of Panana Parker) (Reprinted in HAWAIIAN GENEALOGIES (VOLUME 2) (Edith McKinzie)).

2Ka Makaainana (newspaper) AUGUST 10, 1896 "Mookuauhau Ali'i: Na Iwikuamoo o Hawaii Nei Mai Kahiko Mai" (Reprinted in "HAWAIIAN GENEALOGIES VOLUME 1" (Edith McKinzie)).


Harriet (Hattie) Kaonohilani Parker

1Ka Makaainana (newspaper) AUGUST 10, 1896 "Mookuauhau Ali'i: Na Iwikuamoo o Hawaii Nei Mai Kahiko Mai" (Reprinted in "HAWAIIAN GENEALOGIES VOLUME 1" (Edith McKinzie)).


Palmer Kuihelani Parker

1Ka Makaainana (newspaper) AUGUST 10, 1896 "Mookuauhau Ali'i: Na Iwikuamoo o Hawaii Nei Mai Kahiko Mai" (Reprinted in "HAWAIIAN GENEALOGIES VOLUME 1" (Edith McKinzie)).


Ernest K. Konakaimehelai Parker

1Ka Makaainana (newspaper) AUGUST 10, 1896 "Mookuauhau Ali'i: Na Iwikuamoo o Hawaii Nei Mai Kahiko Mai" (Reprinted in "HAWAIIAN GENEALOGIES VOLUME 1" (Edith McKinzie)).


James Kekoalii (Kekoookalani) Parker

1Ka Makaainana (newspaper) AUGUST 10, 1896 "Mookuauhau Ali'i: Na Iwikuamoo o Hawaii Nei Mai Kahiko Mai" (Reprinted in "HAWAIIAN GENEALOGIES VOLUME 1" (Edith McKinzie)).


Samuel Keaoulilani Parker (Jr.)

1Ka Makaainana (newspaper) AUGUST 10, 1896 "Mookuauhau Ali'i: Na Iwikuamoo o Hawaii Nei Mai Kahiko Mai" (Reprinted in "HAWAIIAN GENEALOGIES VOLUME 1" (Edith McKinzie)).


John Napela

1Ka Nupepa Kuokoa (Newspaper) JULY 26, 1901 "Hala ia Makuahine" ("This Mother is Gone" - Obituary of Panana Parker) (Reprinted in HAWAIIAN GENEALOGIES (VOLUME 2) (Edith McKinzie)).

2Ka Makaainana (newspaper) AUGUST 10, 1896 "Mookuauhau Ali'i: Na Iwikuamoo o Hawaii Nei Mai Kahiko Mai" (Reprinted in "HAWAIIAN GENEALOGIES VOLUME 1" (Edith McKinzie)).

3Ka Makaainana (newspaper) AUGUST 10, 1896 "Mookuauhau Ali'i: Na Iwikuamoo o Hawaii Nei Mai Kahiko Mai".


Richardson Kitty Keliikuaaina

1Ka Nupepa Kuokoa (Newspaper) JULY 26, 1901 "Hala ia Makuahine" ("This Mother is Gone" - Obituary of Panana Parker) (Reprinted in HAWAIIAN GENEALOGIES (VOLUME 2) (Edith McKinzie)).

2Ka Makaainana (newspaper) AUGUST 10, 1896 "Mookuauhau Ali'i: Na Iwikuamoo o Hawaii Nei Mai Kahiko Mai" (Reprinted in "HAWAIIAN GENEALOGIES VOLUME 1" (Edith McKinzie)).

3Ka Makaainana (newspaper) AUGUST 10, 1896 "Mookuauhau Ali'i: Na Iwikuamoo o Hawaii Nei Mai Kahiko Mai".


Moses Kuikahi

1Kuikahi Family Genealogy (Kekoolani-Kuikahi Letters 2007-2008).
Information from email correspondence between Myles Kuikahi and Dean P. Kekoolan, based on information from members of the Kuikahi family.


Kahikina Mokuohai

1Kuikahi Family Genealogy (Kekoolani-Kuikahi Letters 2007-2008).
Information from email correspondence between Myles Kuikahi and Dean P. Kekoolan, based on information from members of the Kuikahi family.


Kawahoku Kuikahi

1Kuikahi Family Genealogy (Kekoolani-Kuikahi Letters 2007-2008).
Information from email correspondence between Myles Kuikahi and Dean P. Kekoolan, based on information from members of the Kuikahi family.

2Kuikahi Family Genealogy.


Kialoha

1Kuikahi Family Genealogy (Kekoolani-Kuikahi Letters 2007-2008).
Information from email correspondence between Myles Kuikahi and Dean P. Kekoolan, based on information from members of the Kuikahi family.

2Kuikahi Family Genealogy.