Kekoolani Genealogy of the Descendants of the Ruling Chiefs of Hawaii

Citations


Laanui (La'a-nui) Gideon Peleioholani

1Ka Makaainana (newspaper) JULY 6, 1896 "Mookuauhau Ali'i: Na Iwikuamoo o Hawaii Nei Mai Kahiko Mai" (Reprinted in "HAWAIIAN GENEALOGIES VOLUME 1" (Edith McKinzie)).

2Ka Makaainana (newspaper) JULY 13, 1896 "Mookuauhau Ali'i: Na Iwikuamoo o Hawaii Nei Mai Kahiko Mai" ((Hoomau ia mai kela mai) Reprinted in "HAWAIIAN GENEALOGIES VOLUME 1" (Edith McKinzie)).

3Ka Makaainana (newspaper) SEPTEMBER 28, 1896 "Mookuauhau Ali'i: Na Iwikuamoo o Hawaii Nei Mai Kahiko Mai" (Reprinted in "HAWAIIAN GENEALOGIES VOLUME 1" (Edith McKinzie)).

4Ka Makaainana (newspaper) NOVEMBER 2, 1896 "Mookuauhau Ali'i: Na Iwikuamoo o Hawaii Nei Mai Kahiko Mai (Mai ka Helu 17)" (Reprinted in "HAWAIIAN GENEALOGIES VOLUME 1" (Edith McKinzie)).

5Pukui, Mary (Editor), Genealogy of Keouakupuapaikalaninui, Unpublished, Photocopies, Handtyped Manuscript (Binder), LDS Family History Center (Kalihi), Church of Jesus Christ of Latter Days Saints, Kalihi Ward, Honolulu, HAwaii.
Reprinted in "Hawaiian Genealogies", a collection of rare genealogies gathered, transcribed and edited by Mary Kawena Pukui. This copy was at the LDS Family History Center, Kalihi, Oahu, Hawaii.


Theresa Kaheiheimalie Owana Rives

1Ka Makaainana (newspaper) NOVEMBER 9, 1896 "Mookuauhau Ali'i: Na Iwikuamoo o Hawaii Nei Mai Kahiko Mai (Mai ka Helu 18)" (Reprinted in "HAWAIIAN GENEALOGIES VOLUME 1" (Edith McKinzie)).

2Ka Makaainana (newspaper) JULY 6, 1896 "Mookuauhau Ali'i: Na Iwikuamoo o Hawaii Nei Mai Kahiko Mai" (Reprinted in "HAWAIIAN GENEALOGIES VOLUME 1" (Edith McKinzie)).

3Ka Makaainana (newspaper) JULY 13, 1896 "Mookuauhau Ali'i: Na Iwikuamoo o Hawaii Nei Mai Kahiko Mai" ((Hoomau ia mai kela mai) Reprinted in "HAWAIIAN GENEALOGIES VOLUME 1" (Edith McKinzie)).

4Pukui, Mary (Editor), Genealogy of Keouakupuapaikalaninui, Unpublished, Photocopies, Handtyped Manuscript (Binder), LDS Family History Center (Kalihi), Church of Jesus Christ of Latter Days Saints, Kalihi Ward, Honolulu, HAwaii.
Reprinted in "Hawaiian Genealogies", a collection of rare genealogies gathered, transcribed and edited by Mary Kawena Pukui. This copy was at the LDS Family History Center, Kalihi, Oahu, Hawaii.


Laanui (La'a-nui) Gideon Peleioholani

1Ka Makaainana (newspaper) JULY 6, 1896 "Mookuauhau Ali'i: Na Iwikuamoo o Hawaii Nei Mai Kahiko Mai" (Reprinted in "HAWAIIAN GENEALOGIES VOLUME 1" (Edith McKinzie)).

2Ka Makaainana (newspaper) JULY 13, 1896 "Mookuauhau Ali'i: Na Iwikuamoo o Hawaii Nei Mai Kahiko Mai" ((Hoomau ia mai kela mai) Reprinted in "HAWAIIAN GENEALOGIES VOLUME 1" (Edith McKinzie)).

3Ka Makaainana (newspaper) SEPTEMBER 28, 1896 "Mookuauhau Ali'i: Na Iwikuamoo o Hawaii Nei Mai Kahiko Mai" (Reprinted in "HAWAIIAN GENEALOGIES VOLUME 1" (Edith McKinzie)).

4Ka Makaainana (newspaper) NOVEMBER 2, 1896 "Mookuauhau Ali'i: Na Iwikuamoo o Hawaii Nei Mai Kahiko Mai (Mai ka Helu 17)" (Reprinted in "HAWAIIAN GENEALOGIES VOLUME 1" (Edith McKinzie)).

5Pukui, Mary (Editor), Genealogy of Keouakupuapaikalaninui, Unpublished, Photocopies, Handtyped Manuscript (Binder), LDS Family History Center (Kalihi), Church of Jesus Christ of Latter Days Saints, Kalihi Ward, Honolulu, HAwaii.
Reprinted in "Hawaiian Genealogies", a collection of rare genealogies gathered, transcribed and edited by Mary Kawena Pukui. This copy was at the LDS Family History Center, Kalihi, Oahu, Hawaii.


Puoho

1Ka Makaainana (newspaper) JULY 13, 1896 "Mookuauhau Ali'i: Na Iwikuamoo o Hawaii Nei Mai Kahiko Mai" ((Hoomau ia mai kela mai) Reprinted in "HAWAIIAN GENEALOGIES VOLUME 1" (Edith McKinzie)).


Nuhi (Ali'i-o-Waimea)

1Ka Makaainana (newspaper) JULY 6, 1896 "Mookuauhau Ali'i: Na Iwikuamoo o Hawaii Nei Mai Kahiko Mai" (Reprinted in "HAWAIIAN GENEALOGIES VOLUME 1" (Edith McKinzie)).

2Ka Makaainana (newspaper) JULY 13, 1896 "Mookuauhau Ali'i: Na Iwikuamoo o Hawaii Nei Mai Kahiko Mai" ((Hoomau ia mai kela mai) Reprinted in "HAWAIIAN GENEALOGIES VOLUME 1" (Edith McKinzie)).

3Ka Makaainana (newspaper) SEPTEMBER 28, 1896 "Mookuauhau Ali'i: Na Iwikuamoo o Hawaii Nei Mai Kahiko Mai" (Reprinted in "HAWAIIAN GENEALOGIES VOLUME 1" (Edith McKinzie)).

4Ka Makaainana (newspaper) NOVEMBER 2, 1896 "Mookuauhau Ali'i: Na Iwikuamoo o Hawaii Nei Mai Kahiko Mai (Mai ka Helu 17)" (Reprinted in "HAWAIIAN GENEALOGIES VOLUME 1" (Edith McKinzie)).

5Pukui, Mary (Editor), Genealogy of Keouakupuapaikalaninui, Unpublished, Photocopies, Handtyped Manuscript (Binder), LDS Family History Center (Kalihi), Church of Jesus Christ of Latter Days Saints, Kalihi Ward, Honolulu, HAwaii.
Reprinted in "Hawaiian Genealogies", a collection of rare genealogies gathered, transcribed and edited by Mary Kawena Pukui. This copy was at the LDS Family History Center, Kalihi, Oahu, Hawaii.

6Pukui, Mary (Editor), Notes on Keoua Genealogy from "Hawaiian Genealogies" (Collected by Mary Pukui)., Unpublished, Photocopies, Handtyped Manuscript (Binder), LDS Family History Center (Kalihi), Church of Jesus Christ of Latter Days Saints, Kalihi Ward, Honolulu, HAwaii.
"Hawaiian Genealogies" is a collection of rare genealogies gathered, transcribed and edited by Mary Kawena Pukui. This copy was at the LDS Family History Center, Kalihi, Oahu, Hawaii.

7Ka Makaainana (newspaper) SEPTEMBER 28, 1896 "Mookuauhau Ali'i: Na Iwikuamoo o Hawaii Nei Mai Kahiko Mai".

8Ka Makaainana (newspaper) NOVEMBER 2, 1896 "Mookuauhau Ali'i: Na Iwikuamoo o Hawaii Nei Mai Kahiko Mai (Mai ka Helu 17)".


Kaohelelani (Ka-'o-hele-lani)

1Ka Makaainana (newspaper) JULY 6, 1896 "Mookuauhau Ali'i: Na Iwikuamoo o Hawaii Nei Mai Kahiko Mai" (Reprinted in "HAWAIIAN GENEALOGIES VOLUME 1" (Edith McKinzie)).

2Ka Makaainana (newspaper) JULY 13, 1896 "Mookuauhau Ali'i: Na Iwikuamoo o Hawaii Nei Mai Kahiko Mai" ((Hoomau ia mai kela mai) Reprinted in "HAWAIIAN GENEALOGIES VOLUME 1" (Edith McKinzie)).

3Ka Makaainana (newspaper) SEPTEMBER 28, 1896 "Mookuauhau Ali'i: Na Iwikuamoo o Hawaii Nei Mai Kahiko Mai" (Reprinted in "HAWAIIAN GENEALOGIES VOLUME 1" (Edith McKinzie)).

4Ka Makaainana (newspaper) NOVEMBER 2, 1896 "Mookuauhau Ali'i: Na Iwikuamoo o Hawaii Nei Mai Kahiko Mai (Mai ka Helu 17)" (Reprinted in "HAWAIIAN GENEALOGIES VOLUME 1" (Edith McKinzie)).

5Pukui, Mary (Editor), Genealogy of Keouakupuapaikalaninui, Unpublished, Photocopies, Handtyped Manuscript (Binder), LDS Family History Center (Kalihi), Church of Jesus Christ of Latter Days Saints, Kalihi Ward, Honolulu, HAwaii.
Reprinted in "Hawaiian Genealogies", a collection of rare genealogies gathered, transcribed and edited by Mary Kawena Pukui. This copy was at the LDS Family History Center, Kalihi, Oahu, Hawaii.

6Pukui, Mary (Editor), Genealogy of Keouakupuapaikalaninui.

7Pukui, Mary (Editor), Notes on Keoua Genealogy from "Hawaiian Genealogies" (Collected by Mary Pukui)., Unpublished, Photocopies, Handtyped Manuscript (Binder), LDS Family History Center (Kalihi), Church of Jesus Christ of Latter Days Saints, Kalihi Ward, Honolulu, HAwaii.
"Hawaiian Genealogies" is a collection of rare genealogies gathered, transcribed and edited by Mary Kawena Pukui. This copy was at the LDS Family History Center, Kalihi, Oahu, Hawaii.

8Ka Makaainana (newspaper) SEPTEMBER 28, 1896 "Mookuauhau Ali'i: Na Iwikuamoo o Hawaii Nei Mai Kahiko Mai".

9Ka Makaainana (newspaper) NOVEMBER 2, 1896 "Mookuauhau Ali'i: Na Iwikuamoo o Hawaii Nei Mai Kahiko Mai (Mai ka Helu 17)".


Elizabeth Kekaaniau (Ke-ka-a-ni'au)

1Ka Makaainana (newspaper) JULY 6, 1896 "Mookuauhau Ali'i: Na Iwikuamoo o Hawaii Nei Mai Kahiko Mai" (Reprinted in "HAWAIIAN GENEALOGIES VOLUME 1" (Edith McKinzie)).

2Ka Makaainana (newspaper) JULY 13, 1896 "Mookuauhau Ali'i: Na Iwikuamoo o Hawaii Nei Mai Kahiko Mai" ((Hoomau ia mai kela mai) Reprinted in "HAWAIIAN GENEALOGIES VOLUME 1" (Edith McKinzie)).

3Pukui, Mary (Editor), Genealogy of Keouakupuapaikalaninui, Unpublished, Photocopies, Handtyped Manuscript (Binder), LDS Family History Center (Kalihi), Church of Jesus Christ of Latter Days Saints, Kalihi Ward, Honolulu, HAwaii.
Reprinted in "Hawaiian Genealogies", a collection of rare genealogies gathered, transcribed and edited by Mary Kawena Pukui. This copy was at the LDS Family History Center, Kalihi, Oahu, Hawaii.


Laanui Gideon Kailipalaki

1Ka Makaainana (newspaper) JULY 6, 1896 "Mookuauhau Ali'i: Na Iwikuamoo o Hawaii Nei Mai Kahiko Mai" (Reprinted in "HAWAIIAN GENEALOGIES VOLUME 1" (Edith McKinzie)).

2Ka Makaainana (newspaper) JULY 13, 1896 "Mookuauhau Ali'i: Na Iwikuamoo o Hawaii Nei Mai Kahiko Mai" ((Hoomau ia mai kela mai) Reprinted in "HAWAIIAN GENEALOGIES VOLUME 1" (Edith McKinzie)).

3Pukui, Mary (Editor), Genealogy of Keouakupuapaikalaninui, Unpublished, Photocopies, Handtyped Manuscript (Binder), LDS Family History Center (Kalihi), Church of Jesus Christ of Latter Days Saints, Kalihi Ward, Honolulu, HAwaii.
Reprinted in "Hawaiian Genealogies", a collection of rare genealogies gathered, transcribed and edited by Mary Kawena Pukui. This copy was at the LDS Family History Center, Kalihi, Oahu, Hawaii.


Robert William Kalanihiapo Wilcox

1Ka Makaainana (newspaper) NOVEMBER 9, 1896 "Mookuauhau Ali'i: Na Iwikuamoo o Hawaii Nei Mai Kahiko Mai (Mai ka Helu 18)" (Reprinted in "HAWAIIAN GENEALOGIES VOLUME 1" (Edith McKinzie)).

2Ka Loea Kalaiaina (Newspaper) JULY 29, 1899 "Ka Mookuauhau o Robert Kalanihiapo A I Keia Ma Ka Inoa Robert W. Wilcox" (Reprinted in "HAWAIIAN GENEALOGIES VOLUME 2" (Edith McKinzie)).


Capt. William Slocum Wilcox

1Ka Loea Kalaiaina (Newspaper) JULY 29, 1899 "Ka Mookuauhau o Robert Kalanihiapo A I Keia Ma Ka Inoa Robert W. Wilcox" (Reprinted in "HAWAIIAN GENEALOGIES VOLUME 2" (Edith McKinzie)).


Kalua (Kalua-a-Makole)

1Ka Loea Kalaiaina (Newspaper) JULY 29, 1899 "Ka Mookuauhau o Robert Kalanihiapo A I Keia Ma Ka Inoa Robert W. Wilcox" (Reprinted in "HAWAIIAN GENEALOGIES VOLUME 2" (Edith McKinzie)).


Caroline Haupa Wilcox

1Ka Loea Kalaiaina (Newspaper) JULY 29, 1899 "Ka Mookuauhau o Robert Kalanihiapo A I Keia Ma Ka Inoa Robert W. Wilcox" (Reprinted in "HAWAIIAN GENEALOGIES VOLUME 2" (Edith McKinzie)).


Albert Richard Kepa Wilcox

1Ka Loea Kalaiaina (Newspaper) JULY 29, 1899 "Ka Mookuauhau o Robert Kalanihiapo A I Keia Ma Ka Inoa Robert W. Wilcox" (Reprinted in "HAWAIIAN GENEALOGIES VOLUME 2" (Edith McKinzie)).


Edward Makole Wilcox

1Ka Loea Kalaiaina (Newspaper) JULY 29, 1899 "Ka Mookuauhau o Robert Kalanihiapo A I Keia Ma Ka Inoa Robert W. Wilcox" (Reprinted in "HAWAIIAN GENEALOGIES VOLUME 2" (Edith McKinzie)).


Nancy Kalua Wilcox

1Ka Loea Kalaiaina (Newspaper) JULY 29, 1899 "Ka Mookuauhau o Robert Kalanihiapo A I Keia Ma Ka Inoa Robert W. Wilcox" (Reprinted in "HAWAIIAN GENEALOGIES VOLUME 2" (Edith McKinzie)).