Kekoolani Genealogy of the Descendants of the Ruling Chiefs of Hawaii


Kuimeheua (Kuimeheua II, Ku'imeheua) [Parents] 1, 2. married Kaupekamoku (Kaupekamoku I, Kaupekamoku-a-I) ('I Chiefess).

Kaupekamoku (Kaupekamoku I, Kaupekamoku-a-I) ('I Chiefess) [Parents] 1, 2, 3, 4.('I married Kuimeheua (Kuimeheua II, Ku'imeheua). She had other parents.

Other marriages:
Ahaula ('Aha-'ula),
Kanaluihoae,

There is a dispute concerning the correct parents of Kaupe (Kaupemoku).

The Ka Nupepa Kuokoa (Newspaper) SEPT 30, 1893 says the parents are:
FATHER: Lulukawa'akeke'e (Luluka-wa'a-ke'e)
MOTHER: Kukamaneulu (Kukaniae-'ulu)

We follow the teaching of S.L.K. Peleioholani in given in "The Complete Ancestry of John Liwai Kalniopuuikapali-o-Molilele-ma-wai-o-Ahukini-Kau-Hawaii Ena" that the parents of Kaupekamoku (Kaupe) are:

FATHER: 'I (Ali'i-o-Hilo)
MOTHER: Ka'ouilikookeakalani (Ka'ouli)

From Solomon L.K. Peleioholani:
"Makuakaumanamana (k) was married to Kapohelemai (w); born was l-k; l-k married Kaouilikookeakalani (w); born were the chiefly children Kalanikumaikiekie (w), Kaupekamoku (w), Kanaloa (w), and Keaweikekahimakaoi (k)."

INCORRECT GENEALOGY (NOT FOLLOWED):
Alii Kaupekamoku, daughter of Alii Luluka-wa'a-ke'e, by his wife, Alii Kukaniaueulu, daughter of Alii Kaoio-a-Keawe

They had the following children:

  M i Malailua Nahiolea (Nahi'olea).

Kanaluihoae [Parents] 1. married Kaupekamoku (Kaupekamoku I, Kaupekamoku-a-I) ('I Chiefess).

Kaupekamoku (Kaupekamoku I, Kaupekamoku-a-I) ('I Chiefess) [Parents] 1, 2, 3, 4.('I married Kanaluihoae. She had other parents.

Other marriages:
Kuimeheua (Kuimeheua II, Ku'imeheua),
Ahaula ('Aha-'ula),

There is a dispute concerning the correct parents of Kaupe (Kaupemoku).

The Ka Nupepa Kuokoa (Newspaper) SEPT 30, 1893 says the parents are:
FATHER: Lulukawa'akeke'e (Luluka-wa'a-ke'e)
MOTHER: Kukamaneulu (Kukaniae-'ulu)

We follow the teaching of S.L.K. Peleioholani in given in "The Complete Ancestry of John Liwai Kalniopuuikapali-o-Molilele-ma-wai-o-Ahukini-Kau-Hawaii Ena" that the parents of Kaupekamoku (Kaupe) are:

FATHER: 'I (Ali'i-o-Hilo)
MOTHER: Ka'ouilikookeakalani (Ka'ouli)

From Solomon L.K. Peleioholani:
"Makuakaumanamana (k) was married to Kapohelemai (w); born was l-k; l-k married Kaouilikookeakalani (w); born were the chiefly children Kalanikumaikiekie (w), Kaupekamoku (w), Kanaloa (w), and Keaweikekahimakaoi (k)."

INCORRECT GENEALOGY (NOT FOLLOWED):
Alii Kaupekamoku, daughter of Alii Luluka-wa'a-ke'e, by his wife, Alii Kukaniaueulu, daughter of Alii Kaoio-a-Keawe

They had the following children:

  M i Namakeha (Namakeha I) 1.

Rebelled against Kamehameha, was slain in battle.

Lulukawa'akeke'e (Luluka-wa'a-ke'e) [Parents] 1. married Kukamaneulu (Kukaniae-'ulu).

There is a dispute concerning the correct parents of Kaupe (Kaupemoku).

The Ka Nupepa Kuokoa (Newspaper) SEPT 30, 1893 says the parents are:
FATHER: Lulukawa'akeke'e (Luluka-wa'a-ke'e)
MOTHER: Kukamaneulu (Kukaniae-'ulu)

We follow the teaching of S.L.K. Peleioholani in given in "The Complete Ancestry of John Liwai Kalniopuuikapali-o-Molilele-ma-wai-o-Ahukini-Kau-Hawaii Ena" that the parents of Kaupekamoku (Kaupe) are:

FATHER: 'I (Ali'i-o-Hilo)
MOTHER: Ka'ouilikookeakalani (Ka'ouli)

From Solomon L.K. Peleioholani:
"Makuakaumanamana (k) was married to Kapohelemai (w); born was l-k; l-k married Kaouilikookeakalani (w); born were the chiefly children Kalanikumaikiekie (w), Kaupekamoku (w), Kanaloa (w), and Keaweikekahimakaoi (k)."


INCORRECT GENEALOGY (NOT FOLLOWED):
Alii Kaupekamoku, daughter of Alii Luluka-wa'a-ke'e, by his wife, Alii Kukaniaueulu, daughter of Alii Kaoio-a-Keawe

Kukamaneulu (Kukaniae-'ulu) [Parents] 1. married Lulukawa'akeke'e (Luluka-wa'a-ke'e).

There is a dispute concerning the correct parents of Kaupe (Kaupemoku).

The Ka Nupepa Kuokoa (Newspaper) SEPT 30, 1893 says the parents are:
FATHER: Lulukawa'akeke'e (Luluka-wa'a-ke'e)
MOTHER: Kukamaneulu (Kukaniae-'ulu)

We follow the teaching of S.L.K. Peleioholani in given in "The Complete Ancestry of John Liwai Kalniopuuikapali-o-Molilele-ma-wai-o-Ahukini-Kau-Hawaii Ena" that the parents of Kaupekamoku (Kaupe) are:

FATHER: 'I (Ali'i-o-Hilo)
MOTHER: Ka'ouilikookeakalani (Ka'ouli)

From Solomon L.K. Peleioholani:
"Makuakaumanamana (k) was married to Kapohelemai (w); born was l-k; l-k married Kaouilikookeakalani (w); born were the chiefly children Kalanikumaikiekie (w), Kaupekamoku (w), Kanaloa (w), and Keaweikekahimakaoi (k)."


INCORRECT GENEALOGY (NOT FOLLOWED):
Alii Kaupekamoku, daughter of Alii Luluka-wa'a-ke'e, by his wife, Alii Kukaniaueulu, daughter of Alii Kaoio-a-Keawe

They had the following children:

  F i Kaupekamoku (Kaupekamoku I, Kaupekamoku-a-I) ('I Chiefess).

Keaweikekahimakaoi (Keawe-ikekahi-maka-o-I) [Parents] 1, 2, 3, 4. married 5 Kanaloa (Kanaloa-a-'I) ('I Chiefess).

Other marriages:
Kalanikumaikiekie (Ahia, Ahia Ka-lani-ku-mai-ki'eki'e),

From Solomon Peleioholani:
Makuakaumanamana (k) was married to Kapohelemai (w); born was l-k; l-k married Kaouilikookeakalani (w); born were the chiefly children Kalanikumaikiekie (w), Kaupekamoku (w), Kanaloa (w), and Keaweikekahimakaoi (k).

From Solomon Peleioholani:
Kalanikumaikiekie (w) niaupio married her brother Keaweikekahimakaoi; born was Mokulanl (k), high chief governing Hilo; Mokulani married Papaikaniaunui (w), wife of Kaulahea. King of Maui; born was Ululaninui (w), who married Keawemauhili (k); born was Keaweokahikona (k), grandfather of S. L. K. Peleioholani, first son.

"Keawemauhili" (above) was reknown because he possessed many intertwined kapus. His name means "intertwined or knotted". His wife's father Mokulani was a ninau-pio chief (the highest god-like rank for a sacred chief because his mother and father were full-blooded brother and sister). This is why the son Keaweokahikona was of judged to be of sufficiently high rank to marry and sire children with the great Kalanikauiokikilo, the highest ranking sacred ninau-pio chief alive, and the last ever of that rank to live. The next closest ranking chief was her niece Keopulani, wife of Kamehameha the Conqueror and mother of Kamehameha II and Kamehameha III.

__________________________________________________________________________________________

Keaweikekahimakoi also pio married his sister Kanaloa.

Kanaloa (Kanaloa-a-'I) ('I Chiefess) [Parents] 1, 2.('I married 3 Keaweikekahimakaoi (Keawe-ikekahi-maka-o-I).

Other marriages:
Moana (Moana-kane-kuhi-a-ili, Moana-o-Keakealanikane),

From Solomon Peleioholani:
Makuakaumanamana (k) was married to Kapohelemai (w); born was l-k; l-k married Kaouilikookeakalani (w); born were the chiefly children Kalanikumaikiekie (w), Kaupekamoku (w), Kanaloa (w), and Keaweikekahimakaoi (k).

-------------------------------------------------
Kanaloa pio marries her brother Keaweikekahimakoi

They had the following children:

  M i Imakakoloa (Imaka-Kaloa-o-keakua-okalani) (Ali'i-o-Ka'u, Ali'i-o-Puna, Ninaupio Chief).

Umialiloa (Umi-a-Liloa II) [Parents] 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. married 9, 10 Ku'ihewa-maka-walu (Kuihewamakawalu, Kihewaikaikaluapalelaokala).

Ku'ihewa-maka-walu (Kuihewamakawalu, Kihewaikaikaluapalelaokala) [Parents] 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. married 8, 9 Umialiloa (Umi-a-Liloa II).

They had the following children:

  F i Papaikaniau (Papa'iikani'au, Papaikaniaunui, Lonoikaniau).
  M ii Kuimeheua (Kuimeheua I, Ku'i-me-he-ua).
  M iii Ulu'ehu (Chief Molokai and Lanai).

Naihe (Na-ihe, Naihenui) [Parents] 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 died on 29 Dec 1831. He married Kapiolani (Kapiolani I).

Chief Orator and Counsellor of State to King Kamehameha the Great and Governor of Hawaii Island 1831, son of The Hon. Alii Keawe-a-Heulu, Alii of Ka'awaloa, sometime Counsellor of State to King Kamehameha the Great, by his first wife, 'Ululani, 7th Alii of Hilo, daughter of Mokulani, 6th Alii of Hilo.

From Solomon Peleioholani:

Ululani married again, to Keaweaheulu (k), chief of Waianae, Oahu, through his grandmother Umiulaikaahumanu's marriage to Kuanuuanu (k) of Waianae, Oahu, and Heulu father of Keaweaheulu (k); by this marriage were born the high chiefly children Naihenui (k) Keouakeahohiwa (w), grandmother of the high chiefess Queen Liliuokalani.

Kapiolani (Kapiolani I) [Parents] 1, 2, 3, 4 was born in 1781. She died on 5 May 1841. She married Naihe (Na-ihe, Naihenui).

Kapiolani's mother is Ululani, not Kekipa'a as suggested by some genealogists.

Magistrate of Ka'u and South Kona 1831-1845. m. several husbands, including her half-brother, The Hon. Naihe.

S.L.K. Peleioholani clearly states Kapiolani is the daughter of keawemauhili and Ululani.


Kauakahiakua (Kauakahiakua I, Kauakahiakua-o-Lono, Kauakahiakuanui) [Parents] 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 was born in 1762 in Alika, South Kona District, Hawaii, Hawaii. He married 10 Kauakahiheleikaiwi (Ka-ua-kahi-hele-i-ka-iwi).

Other marriages:
Umiaemoku,
Kekuiapoiwa (Kekuaipoiwa I, Kekuiapoiwa Nui , Kalani-kauhihiwakama Wanakapu),
Kuikuilanikaapuni,
Unknown
Kaneikapoleikauila,

Called "Kauakahiakuanui" in the Kuikahi tradition.
____________________________________
From Solomon Peleioholani:
Kauakahiheleikaiwi (w) married Kauakahiakua (k); born were Holoae (k), Pinea (w) Kukalohe (k), third husband of Moana, Kaukoko (k), father of Kekuhaupio, the warrior.

Kauakahiakua (k) is the ancestor of Kekumano** and R. W. Wilcox. Kauakahiakua married again, to Umiaemoku (w); born was Umiaianaku (w). Umiaianaku is the ancestor of C. Kahiliaulani Notley.

**Elizabeth Kekumano, Solomon L.K. Peleioholani's wife.


Regarding a possible son for Kauahaiakua:
---------------------------------------------------

EXCERPT FROM 1919 NEWSPAPER ARTICLE (NOT COMPLETE):

KA NUPEPA KUOKOA November 21, 1919
HALA IA PUA ALII KAMEHAMEHA This Kamehameha Chiefly Offspring Is Gone (Moses Keaulana)

Moses Keaulana was born in Koleaka, Honolulu, in 1876; he had reached the age of 43 and more. Here is his genealogy. Kamehameha the Conqueror is the one who married Kauhilanimaka and was born Kahiwa Kanekapolei**. Kauhilanimaka (w.), she is the true sister-in-law of Kanekapolei I, wife of Kamehameha I, with her brother, that is Kalamakuikeao, second husband of Kauhilanimaka and thus was this daughter called by the name Kanekapolei.

Kahiwa Kanekapolei married Kahaaualani and was born Kalamakuikeao Kaahiki.

** Kahiwa Kanekapolei is also the mother of Kepelino, the writer.

Kauakahiheleikaiwi (Ka-ua-kahi-hele-i-ka-iwi) [Parents] 1, 2, 3, 4, 5, 6. married 7 Kauakahiakua (Kauakahiakua I, Kauakahiakua-o-Lono, Kauakahiakuanui).

Other marriages:
Ka'ina-a-'Aila,

From Solomon Peleioholani:

Kauluonana (k) married Kalanioumi (w), daughter of Kaikilaninuialiiwahineopuna I with the second husband Kanaloakapulehu; born were the chiefs Huaimanono (w), grandmother of Kekuaokalani, and Kauakahiheleikaiwi (w), grandmother of Liwai Ena, A. A. Haalelea, L. A. Coney, and L. M. Kekupuohiokapulikoliko.

Kauakahiheleikaiwi (w) married Kauakahiakua (k); born were Holoae (k), Pinea (w) Kukalohe (k), third husband of Moana, Kaukoko (k), father of Kekuhaupio, the warrior.

They had the following children:

  M i Holoae (Kahuna Nui, High Priest, Hawai'i).
  F ii Pinea (Pinea-o-Kauakaiakua).
  M iii Kukalohe.
  M iv Kaukoko.

Kauakahiakua (Kauakahiakua I, Kauakahiakua-o-Lono, Kauakahiakuanui) [Parents] 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 was born in 1762 in Alika, South Kona District, Hawaii, Hawaii. He married 10, 11 Kuikuilanikaapuni.

Other marriages:
Umiaemoku,
Kekuiapoiwa (Kekuaipoiwa I, Kekuiapoiwa Nui , Kalani-kauhihiwakama Wanakapu),
Unknown
Kauakahiheleikaiwi (Ka-ua-kahi-hele-i-ka-iwi),
Kaneikapoleikauila,

Called "Kauakahiakuanui" in the Kuikahi tradition.
____________________________________
From Solomon Peleioholani:
Kauakahiheleikaiwi (w) married Kauakahiakua (k); born were Holoae (k), Pinea (w) Kukalohe (k), third husband of Moana, Kaukoko (k), father of Kekuhaupio, the warrior.

Kauakahiakua (k) is the ancestor of Kekumano** and R. W. Wilcox. Kauakahiakua married again, to Umiaemoku (w); born was Umiaianaku (w). Umiaianaku is the ancestor of C. Kahiliaulani Notley.

**Elizabeth Kekumano, Solomon L.K. Peleioholani's wife.


Regarding a possible son for Kauahaiakua:
---------------------------------------------------

EXCERPT FROM 1919 NEWSPAPER ARTICLE (NOT COMPLETE):

KA NUPEPA KUOKOA November 21, 1919
HALA IA PUA ALII KAMEHAMEHA This Kamehameha Chiefly Offspring Is Gone (Moses Keaulana)

Moses Keaulana was born in Koleaka, Honolulu, in 1876; he had reached the age of 43 and more. Here is his genealogy. Kamehameha the Conqueror is the one who married Kauhilanimaka and was born Kahiwa Kanekapolei**. Kauhilanimaka (w.), she is the true sister-in-law of Kanekapolei I, wife of Kamehameha I, with her brother, that is Kalamakuikeao, second husband of Kauhilanimaka and thus was this daughter called by the name Kanekapolei.

Kahiwa Kanekapolei married Kahaaualani and was born Kalamakuikeao Kaahiki.

** Kahiwa Kanekapolei is also the mother of Kepelino, the writer.

Kuikuilanikaapuni 1, 2. married 3, 4 Kauakahiakua (Kauakahiakua I, Kauakahiakua-o-Lono, Kauakahiakuanui).

They had the following children:

  M i Kalanihiapo (Kalanihiaponui I, Kalanihiapo-Nui, Kalanihiaponui).

Kauakahiakua (Kauakahiakua I, Kauakahiakua-o-Lono, Kauakahiakuanui) [Parents] 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 was born in 1762 in Alika, South Kona District, Hawaii, Hawaii.

Other marriages:
Umiaemoku,
Kekuiapoiwa (Kekuaipoiwa I, Kekuiapoiwa Nui , Kalani-kauhihiwakama Wanakapu),
Kuikuilanikaapuni,
Kauakahiheleikaiwi (Ka-ua-kahi-hele-i-ka-iwi),
Kaneikapoleikauila,

Called "Kauakahiakuanui" in the Kuikahi tradition.
____________________________________
From Solomon Peleioholani:
Kauakahiheleikaiwi (w) married Kauakahiakua (k); born were Holoae (k), Pinea (w) Kukalohe (k), third husband of Moana, Kaukoko (k), father of Kekuhaupio, the warrior.

Kauakahiakua (k) is the ancestor of Kekumano** and R. W. Wilcox. Kauakahiakua married again, to Umiaemoku (w); born was Umiaianaku (w). Umiaianaku is the ancestor of C. Kahiliaulani Notley.

**Elizabeth Kekumano, Solomon L.K. Peleioholani's wife.


Regarding a possible son for Kauahaiakua:
---------------------------------------------------

EXCERPT FROM 1919 NEWSPAPER ARTICLE (NOT COMPLETE):

KA NUPEPA KUOKOA November 21, 1919
HALA IA PUA ALII KAMEHAMEHA This Kamehameha Chiefly Offspring Is Gone (Moses Keaulana)

Moses Keaulana was born in Koleaka, Honolulu, in 1876; he had reached the age of 43 and more. Here is his genealogy. Kamehameha the Conqueror is the one who married Kauhilanimaka and was born Kahiwa Kanekapolei**. Kauhilanimaka (w.), she is the true sister-in-law of Kanekapolei I, wife of Kamehameha I, with her brother, that is Kalamakuikeao, second husband of Kauhilanimaka and thus was this daughter called by the name Kanekapolei.

Kahiwa Kanekapolei married Kahaaualani and was born Kalamakuikeao Kaahiki.

** Kahiwa Kanekapolei is also the mother of Kepelino, the writer.

He had the following children:

  M i Keaulumoku (Poet, Prophet).

Kauakahiakua (Kauakahiakua I, Kauakahiakua-o-Lono, Kauakahiakuanui) [Parents] 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 was born in 1762 in Alika, South Kona District, Hawaii, Hawaii. He married Kaneikapoleikauila.

Other marriages:
Umiaemoku,
Kekuiapoiwa (Kekuaipoiwa I, Kekuiapoiwa Nui , Kalani-kauhihiwakama Wanakapu),
Kuikuilanikaapuni,
Unknown
Kauakahiheleikaiwi (Ka-ua-kahi-hele-i-ka-iwi),

Called "Kauakahiakuanui" in the Kuikahi tradition.
____________________________________
From Solomon Peleioholani:
Kauakahiheleikaiwi (w) married Kauakahiakua (k); born were Holoae (k), Pinea (w) Kukalohe (k), third husband of Moana, Kaukoko (k), father of Kekuhaupio, the warrior.

Kauakahiakua (k) is the ancestor of Kekumano** and R. W. Wilcox. Kauakahiakua married again, to Umiaemoku (w); born was Umiaianaku (w). Umiaianaku is the ancestor of C. Kahiliaulani Notley.

**Elizabeth Kekumano, Solomon L.K. Peleioholani's wife.


Regarding a possible son for Kauahaiakua:
---------------------------------------------------

EXCERPT FROM 1919 NEWSPAPER ARTICLE (NOT COMPLETE):

KA NUPEPA KUOKOA November 21, 1919
HALA IA PUA ALII KAMEHAMEHA This Kamehameha Chiefly Offspring Is Gone (Moses Keaulana)

Moses Keaulana was born in Koleaka, Honolulu, in 1876; he had reached the age of 43 and more. Here is his genealogy. Kamehameha the Conqueror is the one who married Kauhilanimaka and was born Kahiwa Kanekapolei**. Kauhilanimaka (w.), she is the true sister-in-law of Kanekapolei I, wife of Kamehameha I, with her brother, that is Kalamakuikeao, second husband of Kauhilanimaka and thus was this daughter called by the name Kanekapolei.

Kahiwa Kanekapolei married Kahaaualani and was born Kalamakuikeao Kaahiki.

** Kahiwa Kanekapolei is also the mother of Kepelino, the writer.

Kaneikapoleikauila [Parents] 1. married Kauakahiakua (Kauakahiakua I, Kauakahiakua-o-Lono, Kauakahiakuanui).

The genealogy of the chiefess give this sister of Kauaukahiaakua. However, it also give other parents. It says the parents of the brother and sister are:

FATHER: KA'ALO PI'I
MOTHER: KA-'ONOHI-'ULAOKALANI

They had the following children:

  F i Kapuaahiwalani (Ka-pua'a-hiwa-lani) 1.

Child from Pi'o narriage of full blooded brother and sister.

Home First Previous Next Last

Surname List | Name Index