Kekoolani Genealogy of the Descendants of the Ruling Chiefs of Hawaii


Kalaninuiiamamao (Kalani-nui-'i-a-mamao, Ka'i'imamao, Lono-a-Keawe) (Ali'i-o-Ka'u) [Parents] 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.(Ali'i-o-Ka'u) married 13, 14 Kekaulike-i-Kawekiuonalani (Kekaulike, Kalani-Hoaono-i-Kahikoloa-o-Kekaulike) (Ali'i-o-Hilo, Ninaupi'o).

Other marriages:
Kamakaimoku (Ka-maka'i-moku, Kamakamoku), (Waianae Oahu Chiefess)
Kauhiokeka, (Kekohimoku, Kauhiakeka, Kauhiokaka, Kalanihoaono-o-kahikoloa-o-kekaulike)
Kailakanoa (Kailakauoa),
Kapaihi-a-Ahu Wahine (Kapa-'ihi-a-Ahu, Kapa-'ihi-a-Ahu Wahine,
Kalanikumaikiekie (Ahia, Ahia Ka-lani-ku-mai-ki'eki'e),
Kaolanialii (Ka-'olani-alii),

"Lono-a-Keawe" is an alternate name/title from Mary Pukui.

This is the chief for whom the famous Kumulipo chant (a mele inoa, or name chant) was recited a birth.

He was the head of the senior Keawe lineage. Through his mother,'s lineage he received various honors and kapus from the islands of Maui and Oahu. He married his full sister Kauhiokeka. He then married his daughter Kekaulike, who was born from that marriage to his sister. The child produced from this marriage to his daughter was the reknown chief Keawemauili whose famous "intertwined kapus" wer produced by his complicated lineage.

He was assasinated by his brother, Ke'eaumoku-nui (head of the junior Keawe line), having had issue.

--------------------------------------------------------------------------------------------------
ABOUT KEAWE
From "The Complete Ancestry of John Liwai Kalniopuuikapali-o-Molilele-ma-wai-o-Ahukini-Kau-Hawaii Ena"
(S.L.K. Pelioholani)
---------------------------------------------------------------------------------------------------

"Look at the chiefly children of Keawe (k), King of Hawaii: (1) Children Kalaninuiiamamao (k), Kekohimoku (w), Keakakauhiwaamoku (k), five children of Molokai, including Kumukoa.

Look at Kalaninuiiamamao (k); he was the own father of King Kalaniopuu (k) and his children.

Kalaninuiamamao (k) married Kamakaimoku (w) and was born Kalaniopuu (k) King of Hawaii, Ka'u, Puna, and Kona, and was born Keaouakalanikupuapaikalaninui (k), father of Kamehameha I, but Kamehameha was not by him; Keaoua was married for seven years to his chiefly wife, but he did not have a child so Keaweaheulu (k), Kameeiamoku (k), Kamanawa (k) got Kahekiliahumanu (k), King of Maui, to come to Hawaii where Kekuiapoiwa was living and in this mating had that child, a famous conqueror, the seeker of chiefs, leader of the chiefs and in that did the chiefs increase.

Kalaninuiamamao (k) hoao niaupio married Kauhiokeka (w), his sister; born was Kekaulikeikawekiuonalani (w), ancestor of S. L. Kalaniomaiheuila Peleioholani (k) and Laura M Kekupuohikapulikoliko (w) and Kahiwaokalani (w), grandmother of the princes D. Kawananakoa and J. Kalanianaole.

Kalaninuiamamao (k) married his own daughter, Kekaulikeikawekiuonaiani (w)- born was Keawemauhili, who was iwiiapuu and iwilakee due to his kapu.

Look at the chief Kalaniopuu (k), he is the own grandson of Umiulaikaahumanu (w) (true chiefly class) and Kuanuuanu (k) of Waianae, Oahu. Look closely at Kalaninuiiamamao, the own father of Kalaniopuu (k). A high chief. And here are the chiefly descendants that are seen in the broad daylight.

Kekaulike-i-Kawekiuonalani (Kekaulike, Kalani-Hoaono-i-Kahikoloa-o-Kekaulike) (Ali'i-o-Hilo, Ninaupi'o) [Parents] 1, 2, 3, 4, 5, 6.(Ali'i-o-Hilo, married 7, 8 Kalaninuiiamamao (Kalani-nui-'i-a-mamao, Ka'i'imamao, Lono-a-Keawe) (Ali'i-o-Ka'u).

Other marriages:
Kaleipaihala (Kaleipaihala I, Kaleipaihalanui, Kalaipahala, Ka-la’ i-pai-hala),
Kepoomahoe (Ke-po'o-mahoe),
Unknown

Kekaulike-i-Kawekiuonalani married her father Kalaninioamamao.

The genealogist Solomon L.K. Peleioholani calls her "Kekaulikeikawekiuonalani".

From "The Complete Ancestry of John Liwai Kalniopuuikapali-o-Molilele-ma-wai-o-Ahukini-Kau-Hawaii Ena":

HAWAIIAN:
Kalaninuiamamao (k) niaupio ia Kauhiokeka (w), kona kaikuahine, hanau o Kekaulikeikawekluonalani (w), kupuna o S. L. Kalaniomaiheuila Peleioholani (k) ame Laura M Kekupuohikapulikoliko (w) ame Kahiwaokalani (w), kupuna o na keikialii D. Kawananakoa, J. Kalanianaole.

ENGLISH:
Kalaninuiamamao (k) hoao niaupio married Kauhiokeka (w), his sister; born was Kekaulikeikawekiuonalani (w), ancestor of S. L. Kalaniomaiheuila Peleioholani (k) and Laura M Kekupuohikapulikoliko (w) and Kahiwaokalani (w), grandmother of the princes D. Kawananakoa and J. Kalanianaole.

HAWAIIAN: Kalaninuiamamao (k) hoao i kana kaikamahine ponoi, Kekaulikeikawekiuonaiani (w) hanau o Keawemauhili, iwiiapuu, iwilakee i ke kapu.

ENGLISH:
Kalaninuiamamao (k) married his own daughter, Kekaulikeikawekiuonaiani (w)- born was Keawemauhili, who was iwiiapuu and iwilakee due to his kapu.

--------------------------------------------------------------
[And later in the same genealogical article]
--------------------------------------------------------------

ENGLISH:
Kekaulikeikawekiuonalani (w), high chiefly lord of Hilo, half sister of King Kalaniopuu (k), married Kaleipaihala, son of Kalaniopuu, grandfather of Emma Kaleleonalani, born was Keaholawaia (Chiefly Lord of Maka o Lanakila, Hilo, Hawaii, grandfather of L. M. Kekupuohikapulikoliko).

They had the following children:

  M i Keawemauhili (Keawemauhili I) (Ali'i-o-Hilo).

Kalaninuiiamamao (Kalani-nui-'i-a-mamao, Ka'i'imamao, Lono-a-Keawe) (Ali'i-o-Ka'u) [Parents] 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.(Ali'i-o-Ka'u) married Kailakanoa (Kailakauoa).

Other marriages:
Kamakaimoku (Ka-maka'i-moku, Kamakamoku), (Waianae Oahu Chiefess)
Kauhiokeka, (Kekohimoku, Kauhiakeka, Kauhiokaka, Kalanihoaono-o-kahikoloa-o-kekaulike)
Kekaulike-i-Kawekiuonalani (Kekaulike, Kalani-Hoaono-i-Kahikoloa-o-Kekaulike), AI NO
Kapaihi-a-Ahu Wahine (Kapa-'ihi-a-Ahu, Kapa-'ihi-a-Ahu Wahine,
Kalanikumaikiekie (Ahia, Ahia Ka-lani-ku-mai-ki'eki'e),
Kaolanialii (Ka-'olani-alii),

"Lono-a-Keawe" is an alternate name/title from Mary Pukui.

This is the chief for whom the famous Kumulipo chant (a mele inoa, or name chant) was recited a birth.

He was the head of the senior Keawe lineage. Through his mother,'s lineage he received various honors and kapus from the islands of Maui and Oahu. He married his full sister Kauhiokeka. He then married his daughter Kekaulike, who was born from that marriage to his sister. The child produced from this marriage to his daughter was the reknown chief Keawemauili whose famous "intertwined kapus" wer produced by his complicated lineage.

He was assasinated by his brother, Ke'eaumoku-nui (head of the junior Keawe line), having had issue.

--------------------------------------------------------------------------------------------------
ABOUT KEAWE
From "The Complete Ancestry of John Liwai Kalniopuuikapali-o-Molilele-ma-wai-o-Ahukini-Kau-Hawaii Ena"
(S.L.K. Pelioholani)
---------------------------------------------------------------------------------------------------

"Look at the chiefly children of Keawe (k), King of Hawaii: (1) Children Kalaninuiiamamao (k), Kekohimoku (w), Keakakauhiwaamoku (k), five children of Molokai, including Kumukoa.

Look at Kalaninuiiamamao (k); he was the own father of King Kalaniopuu (k) and his children.

Kalaninuiamamao (k) married Kamakaimoku (w) and was born Kalaniopuu (k) King of Hawaii, Ka'u, Puna, and Kona, and was born Keaouakalanikupuapaikalaninui (k), father of Kamehameha I, but Kamehameha was not by him; Keaoua was married for seven years to his chiefly wife, but he did not have a child so Keaweaheulu (k), Kameeiamoku (k), Kamanawa (k) got Kahekiliahumanu (k), King of Maui, to come to Hawaii where Kekuiapoiwa was living and in this mating had that child, a famous conqueror, the seeker of chiefs, leader of the chiefs and in that did the chiefs increase.

Kalaninuiamamao (k) hoao niaupio married Kauhiokeka (w), his sister; born was Kekaulikeikawekiuonalani (w), ancestor of S. L. Kalaniomaiheuila Peleioholani (k) and Laura M Kekupuohikapulikoliko (w) and Kahiwaokalani (w), grandmother of the princes D. Kawananakoa and J. Kalanianaole.

Kalaninuiamamao (k) married his own daughter, Kekaulikeikawekiuonaiani (w)- born was Keawemauhili, who was iwiiapuu and iwilakee due to his kapu.

Look at the chief Kalaniopuu (k), he is the own grandson of Umiulaikaahumanu (w) (true chiefly class) and Kuanuuanu (k) of Waianae, Oahu. Look closely at Kalaninuiiamamao, the own father of Kalaniopuu (k). A high chief. And here are the chiefly descendants that are seen in the broad daylight.

Kailakanoa (Kailakauoa) 1, 2, 3. married Kalaninuiiamamao (Kalani-nui-'i-a-mamao, Ka'i'imamao, Lono-a-Keawe) (Ali'i-o-Ka'u).

Other marriages:
Keeaumoku (Keeaumoku I, Kalani Kama Keʻeaumoku Nui, Kee-eaumoku),


Kalaninuiiamamao (Kalani-nui-'i-a-mamao, Ka'i'imamao, Lono-a-Keawe) (Ali'i-o-Ka'u) [Parents] 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.(Ali'i-o-Ka'u) married 13 Kapaihi-a-Ahu Wahine (Kapa-'ihi-a-Ahu, Kapa-'ihi-a-Ahu Wahine.

Other marriages:
Kamakaimoku (Ka-maka'i-moku, Kamakamoku), (Waianae Oahu Chiefess)
Kauhiokeka, (Kekohimoku, Kauhiakeka, Kauhiokaka, Kalanihoaono-o-kahikoloa-o-kekaulike)
Kekaulike-i-Kawekiuonalani (Kekaulike, Kalani-Hoaono-i-Kahikoloa-o-Kekaulike), AI NO
Kailakanoa (Kailakauoa),
Kalanikumaikiekie (Ahia, Ahia Ka-lani-ku-mai-ki'eki'e),
Kaolanialii (Ka-'olani-alii),

"Lono-a-Keawe" is an alternate name/title from Mary Pukui.

This is the chief for whom the famous Kumulipo chant (a mele inoa, or name chant) was recited a birth.

He was the head of the senior Keawe lineage. Through his mother,'s lineage he received various honors and kapus from the islands of Maui and Oahu. He married his full sister Kauhiokeka. He then married his daughter Kekaulike, who was born from that marriage to his sister. The child produced from this marriage to his daughter was the reknown chief Keawemauili whose famous "intertwined kapus" wer produced by his complicated lineage.

He was assasinated by his brother, Ke'eaumoku-nui (head of the junior Keawe line), having had issue.

--------------------------------------------------------------------------------------------------
ABOUT KEAWE
From "The Complete Ancestry of John Liwai Kalniopuuikapali-o-Molilele-ma-wai-o-Ahukini-Kau-Hawaii Ena"
(S.L.K. Pelioholani)
---------------------------------------------------------------------------------------------------

"Look at the chiefly children of Keawe (k), King of Hawaii: (1) Children Kalaninuiiamamao (k), Kekohimoku (w), Keakakauhiwaamoku (k), five children of Molokai, including Kumukoa.

Look at Kalaninuiiamamao (k); he was the own father of King Kalaniopuu (k) and his children.

Kalaninuiamamao (k) married Kamakaimoku (w) and was born Kalaniopuu (k) King of Hawaii, Ka'u, Puna, and Kona, and was born Keaouakalanikupuapaikalaninui (k), father of Kamehameha I, but Kamehameha was not by him; Keaoua was married for seven years to his chiefly wife, but he did not have a child so Keaweaheulu (k), Kameeiamoku (k), Kamanawa (k) got Kahekiliahumanu (k), King of Maui, to come to Hawaii where Kekuiapoiwa was living and in this mating had that child, a famous conqueror, the seeker of chiefs, leader of the chiefs and in that did the chiefs increase.

Kalaninuiamamao (k) hoao niaupio married Kauhiokeka (w), his sister; born was Kekaulikeikawekiuonalani (w), ancestor of S. L. Kalaniomaiheuila Peleioholani (k) and Laura M Kekupuohikapulikoliko (w) and Kahiwaokalani (w), grandmother of the princes D. Kawananakoa and J. Kalanianaole.

Kalaninuiamamao (k) married his own daughter, Kekaulikeikawekiuonaiani (w)- born was Keawemauhili, who was iwiiapuu and iwilakee due to his kapu.

Look at the chief Kalaniopuu (k), he is the own grandson of Umiulaikaahumanu (w) (true chiefly class) and Kuanuuanu (k) of Waianae, Oahu. Look closely at Kalaninuiiamamao, the own father of Kalaniopuu (k). A high chief. And here are the chiefly descendants that are seen in the broad daylight.

Kapaihi-a-Ahu Wahine (Kapa-'ihi-a-Ahu, Kapa-'ihi-a-Ahu Wahine [Parents] 1, 2, 3, 4, 5. married 6 Kalaninuiiamamao (Kalani-nui-'i-a-mamao, Ka'i'imamao, Lono-a-Keawe) (Ali'i-o-Ka'u).

They had the following children:

  F i Kaolanialii (Ka-'olani-alii).

Kalaninuiiamamao (Kalani-nui-'i-a-mamao, Ka'i'imamao, Lono-a-Keawe) (Ali'i-o-Ka'u) [Parents] 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.(Ali'i-o-Ka'u) married 13 Kalanikumaikiekie (Ahia, Ahia Ka-lani-ku-mai-ki'eki'e).

Other marriages:
Kamakaimoku (Ka-maka'i-moku, Kamakamoku), (Waianae Oahu Chiefess)
Kauhiokeka, (Kekohimoku, Kauhiakeka, Kauhiokaka, Kalanihoaono-o-kahikoloa-o-kekaulike)
Kekaulike-i-Kawekiuonalani (Kekaulike, Kalani-Hoaono-i-Kahikoloa-o-Kekaulike), AI NO
Kailakanoa (Kailakauoa),
Kapaihi-a-Ahu Wahine (Kapa-'ihi-a-Ahu, Kapa-'ihi-a-Ahu Wahine,
Kaolanialii (Ka-'olani-alii),

"Lono-a-Keawe" is an alternate name/title from Mary Pukui.

This is the chief for whom the famous Kumulipo chant (a mele inoa, or name chant) was recited a birth.

He was the head of the senior Keawe lineage. Through his mother,'s lineage he received various honors and kapus from the islands of Maui and Oahu. He married his full sister Kauhiokeka. He then married his daughter Kekaulike, who was born from that marriage to his sister. The child produced from this marriage to his daughter was the reknown chief Keawemauili whose famous "intertwined kapus" wer produced by his complicated lineage.

He was assasinated by his brother, Ke'eaumoku-nui (head of the junior Keawe line), having had issue.

--------------------------------------------------------------------------------------------------
ABOUT KEAWE
From "The Complete Ancestry of John Liwai Kalniopuuikapali-o-Molilele-ma-wai-o-Ahukini-Kau-Hawaii Ena"
(S.L.K. Pelioholani)
---------------------------------------------------------------------------------------------------

"Look at the chiefly children of Keawe (k), King of Hawaii: (1) Children Kalaninuiiamamao (k), Kekohimoku (w), Keakakauhiwaamoku (k), five children of Molokai, including Kumukoa.

Look at Kalaninuiiamamao (k); he was the own father of King Kalaniopuu (k) and his children.

Kalaninuiamamao (k) married Kamakaimoku (w) and was born Kalaniopuu (k) King of Hawaii, Ka'u, Puna, and Kona, and was born Keaouakalanikupuapaikalaninui (k), father of Kamehameha I, but Kamehameha was not by him; Keaoua was married for seven years to his chiefly wife, but he did not have a child so Keaweaheulu (k), Kameeiamoku (k), Kamanawa (k) got Kahekiliahumanu (k), King of Maui, to come to Hawaii where Kekuiapoiwa was living and in this mating had that child, a famous conqueror, the seeker of chiefs, leader of the chiefs and in that did the chiefs increase.

Kalaninuiamamao (k) hoao niaupio married Kauhiokeka (w), his sister; born was Kekaulikeikawekiuonalani (w), ancestor of S. L. Kalaniomaiheuila Peleioholani (k) and Laura M Kekupuohikapulikoliko (w) and Kahiwaokalani (w), grandmother of the princes D. Kawananakoa and J. Kalanianaole.

Kalaninuiamamao (k) married his own daughter, Kekaulikeikawekiuonaiani (w)- born was Keawemauhili, who was iwiiapuu and iwilakee due to his kapu.

Look at the chief Kalaniopuu (k), he is the own grandson of Umiulaikaahumanu (w) (true chiefly class) and Kuanuuanu (k) of Waianae, Oahu. Look closely at Kalaninuiiamamao, the own father of Kalaniopuu (k). A high chief. And here are the chiefly descendants that are seen in the broad daylight.

Kalanikumaikiekie (Ahia, Ahia Ka-lani-ku-mai-ki'eki'e) [Parents] 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. married 10 Kalaninuiiamamao (Kalani-nui-'i-a-mamao, Ka'i'imamao, Lono-a-Keawe) (Ali'i-o-Ka'u).

Other marriages:
Keaweikekahimakaoi (Keawe-ikekahi-maka-o-I),
Kalehunapaikua (Ka-lehuna-paikua, Kalehuna),
Kalaniopu'u (Kaleiopu'u, Kalaninuieiwakamokukalaniopuu), (Ruling Chief OKUPK

Kalanikumaikiekie married her brother Keaweikekahimakaoi. The offspring, called Mokulani, was therefore a Ninaupi'io chief, a chief of the highest possible rank.

From Solomon Peleioholani:

HAWAIIAN:
Makuakaumanamana (k) hoaoia ia Kapohelemai (w) hanau o l-k, l-k hoao ia Kaouilikookeakalani (w) hanau na mamo Kalanikumaikiekie (w), Kaupekamoku (w), Kanaloa (w), ame Keaweikekahimakaoi (k).

ENGLISH:
Makuakaumanamana (k) was married to Kapohelemai (w); born was l-k; l-k married Kaouilikookeakalani (w); born were the chiefly children Kalanikumaikiekie (w), Kaupekamoku (w), Kanaloa (w), and Keaweikekahimakaoi (k).

HAWAIIA:
Kalamkumaikiekie (w), hoao niaupio i kona kaikunane Keaweikekahimakaoi hanau o Mokulani (k) alii kiekie o Hilo-aupuni; Mokulani hoao ia Papaikaniaunui (w) wahine a Kau ahea moi o Maul, hanau o Ululaninui (w), hoao ia Keawemauhili (k), hanau o Keawekahikona (k), kupuna o S. L. K. Peleioholani keiki I.

ENGLISH:
Kalanikumaikiekie (w) niaupio married her brother Keaweikekahimakaoi; born was Mokulanl (k), high chief governing Hilo; Mokulani married Papaikaniaunui (w), wife of Kaulahea. King of Maui; born was the great Ululani (w), who married Keawemauhili (k); born was Keaweokahikona (k), grandfather of S. L. K. Peleioholani, first son.

--------------------------------------------------------

They had the following children:

  M i Kekuanuialeimoku (Kekua-a-Laimoku, Ke-kua-nui-a-lei-moku, Kekua'alaimoku).

Kalaninuiiamamao (Kalani-nui-'i-a-mamao, Ka'i'imamao, Lono-a-Keawe) (Ali'i-o-Ka'u) [Parents] 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.(Ali'i-o-Ka'u) married 13 Kaolanialii (Ka-'olani-alii).

Other marriages:
Kamakaimoku (Ka-maka'i-moku, Kamakamoku), (Waianae Oahu Chiefess)
Kauhiokeka, (Kekohimoku, Kauhiakeka, Kauhiokaka, Kalanihoaono-o-kahikoloa-o-kekaulike)
Kekaulike-i-Kawekiuonalani (Kekaulike, Kalani-Hoaono-i-Kahikoloa-o-Kekaulike), AI NO
Kailakanoa (Kailakauoa),
Kapaihi-a-Ahu Wahine (Kapa-'ihi-a-Ahu, Kapa-'ihi-a-Ahu Wahine,
Kalanikumaikiekie (Ahia, Ahia Ka-lani-ku-mai-ki'eki'e),

"Lono-a-Keawe" is an alternate name/title from Mary Pukui.

This is the chief for whom the famous Kumulipo chant (a mele inoa, or name chant) was recited a birth.

He was the head of the senior Keawe lineage. Through his mother,'s lineage he received various honors and kapus from the islands of Maui and Oahu. He married his full sister Kauhiokeka. He then married his daughter Kekaulike, who was born from that marriage to his sister. The child produced from this marriage to his daughter was the reknown chief Keawemauili whose famous "intertwined kapus" wer produced by his complicated lineage.

He was assasinated by his brother, Ke'eaumoku-nui (head of the junior Keawe line), having had issue.

--------------------------------------------------------------------------------------------------
ABOUT KEAWE
From "The Complete Ancestry of John Liwai Kalniopuuikapali-o-Molilele-ma-wai-o-Ahukini-Kau-Hawaii Ena"
(S.L.K. Pelioholani)
---------------------------------------------------------------------------------------------------

"Look at the chiefly children of Keawe (k), King of Hawaii: (1) Children Kalaninuiiamamao (k), Kekohimoku (w), Keakakauhiwaamoku (k), five children of Molokai, including Kumukoa.

Look at Kalaninuiiamamao (k); he was the own father of King Kalaniopuu (k) and his children.

Kalaninuiamamao (k) married Kamakaimoku (w) and was born Kalaniopuu (k) King of Hawaii, Ka'u, Puna, and Kona, and was born Keaouakalanikupuapaikalaninui (k), father of Kamehameha I, but Kamehameha was not by him; Keaoua was married for seven years to his chiefly wife, but he did not have a child so Keaweaheulu (k), Kameeiamoku (k), Kamanawa (k) got Kahekiliahumanu (k), King of Maui, to come to Hawaii where Kekuiapoiwa was living and in this mating had that child, a famous conqueror, the seeker of chiefs, leader of the chiefs and in that did the chiefs increase.

Kalaninuiamamao (k) hoao niaupio married Kauhiokeka (w), his sister; born was Kekaulikeikawekiuonalani (w), ancestor of S. L. Kalaniomaiheuila Peleioholani (k) and Laura M Kekupuohikapulikoliko (w) and Kahiwaokalani (w), grandmother of the princes D. Kawananakoa and J. Kalanianaole.

Kalaninuiamamao (k) married his own daughter, Kekaulikeikawekiuonaiani (w)- born was Keawemauhili, who was iwiiapuu and iwilakee due to his kapu.

Look at the chief Kalaniopuu (k), he is the own grandson of Umiulaikaahumanu (w) (true chiefly class) and Kuanuuanu (k) of Waianae, Oahu. Look closely at Kalaninuiiamamao, the own father of Kalaniopuu (k). A high chief. And here are the chiefly descendants that are seen in the broad daylight.

Kaolanialii (Ka-'olani-alii) [Parents] 1. married 2 Kalaninuiiamamao (Kalani-nui-'i-a-mamao, Ka'i'imamao, Lono-a-Keawe) (Ali'i-o-Ka'u).

Other marriages:
Kanae,

She marries her father, like her sister Kekaulike does.

They had the following children:

  F i Alapaiwahine (Alapai-Wahine, Kalani Alapai).

Kalanikaumaka-o-Wakea (Kalanikaumakaowakea I) (Moi, Ruler of Maui) [Parents] 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.(Moi, married 9 Makakuwahine.

Other marriages:
Kekaikuihala (Kekaikuihala I, Ke-kai-ku'i-hala, Kanekauhi, Kaneakaula),

From genealogist Solomon Lehuanui Kalaniomaiheilu Peleioholani (in Ancestry of John Liwai Ena):
Look at Keakahiwaakama (w) who married Kuhinahinau (k), konohiki chief of Kawaihae, Hawaii.
Born was Kekaikuihala (w) who married Kalanikaumakaowakea (k), King of Maui.
Born was Kamaikahuakai (k), the chief of east Maui.
Born was Nakaiokeakakaiuli (k), the chief of east Maui.
These two chiefs, the chiefly ancestors seen above, they were responsible for hiding Keliimaikai, namely Kalanimalokuloku, the younger brother of Kamehameha (the governor) of Kamehameha who ruled east Maui and fled in battle and barely escaped.

Look at Keleanohoanaapiapi (w), the own sister of Kawao Kaohele (k), the chiefly king surrounding Maui until Piilani (k).
1. Here are the ancestors - Kawaokaohele (k), King of Maui.
2. Keleanohoanaapiapi (w), Queen of Maui.
3. Piilani (k), King of Maui.
4. Kihaapiilani (k). King of Maui.
5. Kamalalawalu (k). King of Maui.
6. Kauhiakama (k), King of Maui.
7. Kalanikaumakaowakea (k), King of Maui.
8. Lonohonuakini (k). King of Maui.
9. Kaulahea (k) II, King of Maui.
10. Kekaulikekalanikuihonoikamoku (k). King of Maui.
11. Kamehamehanui (k). King of Maui.
12. Kahekili (k), last King of Maui.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kalanikaumaka-o-Wakea is the form of the name used by S.M. Kamakau.

Makakuwahine [Parents] 1, 2. married 3 Kalanikaumaka-o-Wakea (Kalanikaumakaowakea I) (Moi, Ruler of Maui).

They had the following children:

  M i Umialiloa (Umi-a-Liloa II).
  M ii Kauloaiwi (Kau-loa-iwi, Kaoloaiwi).

Nuuanu-a-I (Nu'uanu) [Parents] 1, 2, 3. married Kapulehuaihele (Kupelehuwaihele, Kapolehu, Kapulehu-naihele).

Other marriages:
Ka'alomakaokalani (Ka-'alo-maka-o-ka-lani, Kealomako),

Kapulehuaihele (Kupelehuwaihele, Kapolehu, Kapulehu-naihele) [Parents] 1, 2, 3, 4. married Nuuanu-a-I (Nu'uanu). She had other parents.

"Kupelehuwaihele" is the name given in the Hawaii Board of Genealogy Records manuscript. The HAwaii board of Genealogy also gives parents that do not appear in other accoiunts. So we have two sets of parents in our database. We cannot determine at thsi date which is the correct biological parent, and who might be perhaps the hanai parents.

- Dean Kekoolani (03-27-2010)

They had the following children:

  M i Hulu (Maui Chief).

Kumuko'a (Kumukoa II) (Kumuhea) (Molokai Chief) [Parents] 1, 2.(Molokai married 3 Kahawalu (Kahawalu I).

Other marriages:
Luahiwa (Luahiwa III, Ahia, Ka'ulahoa, Ka-'ula-hoa), (Molokai Chiefess)

Solomon Peleioholani says:

Keaweikekahialiiokamoku (k)/ King of Hawaii/ married Hoakalani (w); born were five children. Kumukoa (k) was one of the children. Kumukoa (k) married Kahawalu (w), mother of Kauhiaimokuakama (k); born was Kaikilani III (w).

From genealogist Solomon Lehuanui Kalaniomaiheilu Peleioholani (in Ancestry of John Liwai Ena):
Look at the chiefly children of Keawe (k), King of Hawaii: (1) Children Kalaninuiiamamao (k), Kekohimoku (w), Keakakauhiwaamoku (k), five children of Molokai, including Kumukoa.

Forander says the father was King Keawe (Keaweikekahialiiokamoku) and the mother was the wife "Kanaalae". But his mother was known by two names, both for the same woman: Kane-a-La'e (Kane'alai, Kane-alae) or (Ha'okalani) Ha-o-kalani. She was a Ruling Chiefess of Molokai, one of the last independent rulers of Molokai.

Solomon Peleioholani says:
Keaweikekahialiiokamoku (k)/ King of Hawaii/ married Hoakalani (w); born were five children. Kumukoa (k) was one of the children. Kumukoa (k) married Kahawalu (w), mother of Kauhiaimokuakama (k); born was Kaikilani III (w).

- D. Kekoolani (Jan 23, 2010)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Married also his half-sister Luahiwa of Molokai.

Kahawalu (Kahawalu I) [Parents] 1, 2, 3, 4, 5. married 6 Kumuko'a (Kumukoa II) (Kumuhea) (Molokai Chief).

Other marriages:
Kekaulike Kalani-kui-hono-i-ka-moku, (King of Maui)
Kauhihape,

Kahawalu marries her grandfather King Kekaulike. Her full sister Kahilipoilani also marries the grandfather Kekaulike.


Keaweikekahialiiokamoku (k) King of Hawaii married Hoakalani (w); born were five children. Kumukoa (k) was one of the children. Kumukoa (k) married Kahawalu (w), mother of Kauhiaimokuakama (k); born was Kaikilani III (w).

In the ROBINSON FAMILY genealogy, SLK Peleioholani says that KAHAWALU is the daughter of Kahekili II and Kealohikikaupea. When KAHAWALU marries KEKAULIKE she is therefore marrying her grandfather.

They had the following children:

  F i Kaikilanialiiwahineopuna III (Kaikilanialiiwahineopuna-o-Kumukoa).

Kauhiaimoku-a-Kama (Kauhiaimoku-a-Kama I, Kekauhiwamoku,Kauhiakama II, Kekauhiwamoku, Hekau-a-Hiwamoku) [Parents] 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. married Ha'alou (Ha'alou I, Haalou Nui, Haalou-a-Ha'ae, Naalou). He had other parents.

Other marriages:
Luukia (Luukia II),
Kealohikiikaupea (Kealohikiikaupea II, Kealohikiikaupea-a-Kahikikala),

Keaweikekahialiiokamoku (k) King of Hawaii married Hoakalani (w); born were five children. Kumukoa (k) was one of the children. Kumukoa (k) married Kahawalu (w), mother of Kauhiaimokuakama (k); born was Kaikilani III (w).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FROM
The Complete Ancestry of John Liwai Kalaniopuuikapali-o-MoliIele-ma-wai-o-Ahukini-Kau-Hawaii Ena:

2. Look at Kekaulike (k), page 4, no. 10.
3. Kekaulikeokalanikuihonoikamoku (k), King of Maui.

Here are the children:
1. Kauhiaimokuakama (k)
2. Kamehamehanui (k)
3. Kalola (w), mother of Kiwalao and Liliha
4. Kuhoohiehie (w)*
5. Kahekili (k)
6. Namahanaikaleleonalani (w)
7. Kekuamanoha (k)
8. Kekuapoiula (w)/ wife of King Kahahana
9. Kaeokulani (k), King of Kauai
10. Manuhaaipo (w), Queen of lao
11. Ahia
12. Nahulanui
[*Also spelled Kuhooheihei.]

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kauhiaimoku-a-Kama is the name used by S.M. Kamakau.

Also known as Kauhipumaikahoaka, according to Fornander.

Ha'alou (Ha'alou I, Haalou Nui, Haalou-a-Ha'ae, Naalou) [Parents] 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. married Kauhiaimoku-a-Kama (Kauhiaimoku-a-Kama I, Kekauhiwamoku,Kauhiakama II, Kekauhiwamoku, Hekau-a-Hiwamoku).

Other marriages:
Kekaulike Kalani-kui-hono-i-ka-moku, (King of Maui)

Ha'alou Kekaihaakulouikahiki

They had the following children:

  M i Kauhiwawaeono.

Awili ('Awili, Awilinui) (Molokai Chief) [Parents] 1, 2, 3.

Forander says the father was King Keawe (Keaweikekahialiiokamoku) and the mother was the wife "Kanaalae". But his mother was known by two names, both for the same woman: Kane-a-La'e (Kane'alai, Kane-alae) or (Ha'okalani) Ha-o-kalani. She was a Ruling Chiefess of Molokai, one of the last independent rulers of Molokai.

Solomon Peleioholani says:
Keaweikekahialiiokamoku (k)/ King of Hawaii/ married Hoakalani (w); born were five children. Kumukoa (k) was one of the children. Kumukoa (k) married Kahawalu (w), mother of Kauhiaimokuakama (k); born was Kaikilani III (w).

- D. Kekoolani (Jan 23, 2010)

He had the following children:

  M i Kanekapulaniaiku.

Home First Previous Next Last

Surname List | Name Index