Kekoolani Genealogy of the Descendants of the Ruling Chiefs of Hawaii


'I-kanaka (Ikanaka I, 'I ) (Ali'i-o-Hilo) The Great Chief 'I [Parents] 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.(Ali'i-o-Hilo) married 12, 13, 14 Ka'ouliko'okeaokalani (Ka'ouli, Ka'ouli-ko'okea-o-ka-lani).

Other marriages:
Hooleialii (Ho'olei-alii, Hoolei-a-Walu),
Kuwalu,
Akihiakame'enoa (Akihi-a-ka-me'e-noa),

From Solomon Peleioholani:
Makuakaumanamana (k) was married to Kapohelemai (w); born was l-k; l-k married Kaouilikookeakalani (w); born were the chiefly children Kalanikumaikiekie (w), Kaupekamoku (w), Kanaloa (w), and Keaweikekahimakaoi (k).

Ka'ouliko'okeaokalani (Ka'ouli, Ka'ouli-ko'okea-o-ka-lani) 1, 2, 3, 4. married 5, 6, 7 'I-kanaka (Ikanaka I, 'I ) (Ali'i-o-Hilo) The Great Chief 'I.

From Solomon Peleioholani:
Makuakaumanamana (k) was married to Kapohelemai (w); born was l-k; l-k married Kaouilikookeakalani (w); born were the chiefly children Kalanikumaikiekie (w), Kaupekamoku (w), Kanaloa (w), and Keaweikekahimakaoi (k).

They had the following children:

  F i Kalanikumaikiekie (Ahia, Ahia Ka-lani-ku-mai-ki'eki'e).
  F ii Kaupekamoku (Kaupekamoku I, Kaupekamoku-a-I) ('I Chiefess).
  F iii Kanaloa (Kanaloa-a-'I) ('I Chiefess).
  M iv Keaweikekahimakaoi (Keawe-ikekahi-maka-o-I).

Ka'ihikapu (Ka'ihikapu II, Kaihikapu-a-Kekakuhihewa, Kaihikapuakuhihewa) [Parents] 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. married Kanakeawe (Kanakeawe-o-Keawenui, Kanako'awe).

Other marriages:
Ipuwaiahoalani (Ka-ipu-wai-a-hoa-lani, Ipuwai-o-Hoalani, Kalua-a-Hoohila),

Kaihikapu-a-Kakuihewa is named as a child of Kuihewa in S.L. K. Peleioholani's "STORY OF KAMEHAMEHA".

Kanakeawe (Kanakeawe-o-Keawenui, Kanako'awe) [Parents] 1, 2, 3, 4. married Ka'ihikapu (Ka'ihikapu II, Kaihikapu-a-Kekakuhihewa, Kaihikapuakuhihewa).

They had the following children:

  F i Kapukamola (Ka-puka-mola, Kekukamola) was born about 1692.

Aukuila'okekilala'ala'amanu ('Auku-i-la'oke-kila-la'ala'a-manu, Aukuilaokekilaiaalamanu) [Parents] 1, 2. married 3, 4 Kapahau (Ka-pahau).

From Solomon Peleiohlani:

Ahulau (w) married Kilinahekeliiokepaalani (k); born were the chiefly lords of Puna, the forest bower fragrant with pandanus.
1. Hoohiolo (k);
2. Kalanikauhemaikapelakapuokakae (k);
3. Aukuilaokekilaiaalamanu, grandfather of Kahiwaakalana Stone and Hattie Hiram.

From Solomon Peleioholani:
Aukuilaokekilaiaalamanu (k) married Kapahau; born were Keaiokalani (w), Kemilia (w), Kamakele (w), Kepuoikokia (k).

Kapahau (Ka-pahau) 1, 2. married 3, 4 Aukuila'okekilala'ala'amanu ('Auku-i-la'oke-kila-la'ala'a-manu, Aukuilaokekilaiaalamanu).

From Solomon Peleioholani:
Aukuilaokekilaiaalamanu (k) married Kapahau; born were Keaiokalani (w), Kemilia (w), Kamakele (w), Kepuoikokia (k).

They had the following children:

  F i Kealokalani (Ke-alo-ka-lani) 1, 2.

From Solomon Peleioholani:
Aukuilaokekilaiaalamanu (k) married Kapahau; born were Keaiokalani (w), Kemilia (w), Kamakele (w), Kepuoikokia (k).
  F ii Kemilia (Ke-milia) 1, 2.

From Solomon Peleioholani:
Aukuilaokekilaiaalamanu (k) married Kapahau; born were Keaiokalani (w), Kemilia (w), Kamakele (w), Kepuoikokia (k).
  F iii Kamakele (Ka-makele ).
  M iv Kepuoikokia (Kepo'oki'eki'e, Ke-po'o-ki'eki'e) 1, 2.

From Solomon Peleioholani:
Aukuilaokekilaiaalamanu (k) married Kapahau; born were Keaiokalani (w), Kemilia (w), Kamakele (w), Kepuoikokia (k).

Wahilani (Ali'i-o-Kohala) 1.

Alii-ai-moku (District Chief) of Kohala, during reign of Umi.

He had the following children:

  M i Palahalaha (Ali'i-o-Kohala) 1.

Alii-ai-moku of Kohala, defeated by Keawenui-a-Umi.

Wanua (Alii-o-Hamakua) 1.

Alii-ai-moku (District Chief) of Hamakua during Umi's reign.

He had the following children:

  M i Pumaia (Ali'i-o-Hamakua).

Alii-ai-moku of Hamakua, defeated by Keawenui-a-Umi.

Kulukulu'a (Ali'i-o-Hilo) 1.

Alii-ai-moku (District Chief) of Hilo during the reign of Umi and Liloa.

He had the following children:

  M i Hilo-Hamakua (Ali'i-o-Hilo) 1.

Alii-ai-moku (District Chief) of Hilo, defeated by Keawenui-a-Umi. He was replaced by Kumulae, the brother of the victorious Keawenui-a-Umi

Hua'a (Ali'i-o-Puna).

Alii-ai-moku (District Chief) of Puna during the reign of Umi and Liloa.

He had the following children:

  M i Lililehua (Ali'i-o-Puna) 1.

Alii-ai-moku of Puna, defeated by Keawenui-a-Umi.

Imaikalani (I-mai-ka-lani) (Ali'i-o-Ka'u) 1, 2, 3, 4, 5.(Ali'i-o-Ka'u) married 6 Ka'eo-kapu.

Other marriages:
Kapohelemai (Ka-po-hele-mai),

Alii-ai-moku (District Chief) of Ka'ū during the reign of Umi and Liloa.

Ka'eo-kapu 1, 2, 3, 4, 5. married 6 Imaikalani (I-mai-ka-lani) (Ali'i-o-Ka'u).

They had the following children:

  M i Kilokilohia (Kilokilo-hea).

Kanaloauwo'o (Kanaloa-uwo'o, Kanaloa-Uoo, Kanaluau'o) (Ali'i-o-Kohala) [Parents] 1, 2, 3, 4, 5, 6.(Ali'i-o-Kohala) married 7 Kapuleiolaa.

Other marriages:
Hoolaaikaiwi (Ho'o-lai-kaiwi),
Kihamoihala (Kiha-a-moihala),

Kapuleiolaa 1, 2. married 3 Kanaloauwo'o (Kanaloa-uwo'o, Kanaloa-Uoo, Kanaluau'o) (Ali'i-o-Kohala).

They had the following children:

  F i Kapaihi 1.

Moihala (Moi-hala) [Parents] 1, 2, 3. married 4 Ilimaohulani (Liloa'ilima'ohulani, Liloa-'ili-ma'ohu-lani).

Alii-ai-moku of Kona, defeated by Keawenui-a-Umi.

Ilimaohulani (Liloa'ilima'ohulani, Liloa-'ili-ma'ohu-lani) 1. married 2 Moihala (Moi-hala).

They had the following children:

  F i Kihamoihala (Kiha-a-moihala).

Home First Previous Next Last

Surname List | Name Index