Kekoolani Genealogy of the Descendants of the Ruling Chiefs of Hawaii


Keawenui-a-Umi (Mo'i, Ruler of Hawaii by Conquest) [Parents] 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 was born about 1648 in the Ulu-Hema Genealogy. He married 8 Ho'opiliahae (Ho'opili-a-Ha'e).

Other marriages:
Kamolanui-a-Umi (Kamolanuiaumi, Kamola-nui-a-Umi),
Kawaihalaniwailuau, (Kawaihalau, Koihalauwailaua, Koihalawai, )
Kane-'alai (Kane-a-La'e, Haokalani, Kane-alae, Ha-o-kalani, Haokalani), (Ruling C OM
Hakaukalalapuakea,
Unknown
Aihakoko (Amauakoko, Ai-hākōkō, Amauaikookoo),

Keawenui-a-Umi seized power as Ruler of Hawai'i Island when his brother Kealiiokaloa died. The rightful heir Kukailani (son of Kealiiokaloa) was still a child. Keawenui-a-Umi eventually killed Kukailani, the legitimate king, and Kukailani's eldest son Prince Makakaualii. The six existing district chiefs of Hawaii (the Alii-ai-moku of Hilo, Hamakua, Puna, Ka'u, Kohala, and Kona) all rebelled and were defeated. Keawenui's reign marked the replacement of all these chiefly families with new family lines, related to Keawenui-a-Umi. Therefore, most if not all the chiefs of Hawaii, can usually trace their lineage back to the family of Umi, since this replacement of all the district chiefs during the reign of Keawenui-a-Umi re-set the lineages.

Keawenui-a-Umi ruled the BIg Island as conqueror king, under the waiting eye of Kukailani's survviving daughter Kaikilani-Nui-Alii-Wahine-o-Puna, who later herself ruled the island. She, in turn, ended up marrying Keawenui's three sons by Kawaihalau (Koihalauwailaua) the sacred chiefess of Kauai. These sons were Kanaloakuaana, Kanaloakuakawiea and Kanaloakapulehu. She had issue by them.


- DEAN KEKOOLANI
February 12, 2010.

Ho'opiliahae (Ho'opili-a-Ha'e) [Parents] 1, 2, 3, 4. married 5 Keawenui-a-Umi (Mo'i, Ruler of Hawaii by Conquest).

They had the following children:

  M i Umiokalani (Kanaloa Uo'o).
  M ii Liloa (Liloa II, Lililoa, Liloa-o-Keawenuiaumi) 1.
  M iii Keawepaikanaka (Keawenui-pai-kanaka).
  F iv Hoolaaikaiwi (Ho'o-lai-kaiwi).

Keawenui-a-Umi (Mo'i, Ruler of Hawaii by Conquest) [Parents] 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 was born about 1648 in the Ulu-Hema Genealogy. He married 8 Hakaukalalapuakea.

Other marriages:
Kamolanui-a-Umi (Kamolanuiaumi, Kamola-nui-a-Umi),
Kawaihalaniwailuau, (Kawaihalau, Koihalauwailaua, Koihalawai, )
Kane-'alai (Kane-a-La'e, Haokalani, Kane-alae, Ha-o-kalani, Haokalani), (Ruling C OM
Ho'opiliahae (Ho'opili-a-Ha'e),
Unknown
Aihakoko (Amauakoko, Ai-hākōkō, Amauaikookoo),

Keawenui-a-Umi seized power as Ruler of Hawai'i Island when his brother Kealiiokaloa died. The rightful heir Kukailani (son of Kealiiokaloa) was still a child. Keawenui-a-Umi eventually killed Kukailani, the legitimate king, and Kukailani's eldest son Prince Makakaualii. The six existing district chiefs of Hawaii (the Alii-ai-moku of Hilo, Hamakua, Puna, Ka'u, Kohala, and Kona) all rebelled and were defeated. Keawenui's reign marked the replacement of all these chiefly families with new family lines, related to Keawenui-a-Umi. Therefore, most if not all the chiefs of Hawaii, can usually trace their lineage back to the family of Umi, since this replacement of all the district chiefs during the reign of Keawenui-a-Umi re-set the lineages.

Keawenui-a-Umi ruled the BIg Island as conqueror king, under the waiting eye of Kukailani's survviving daughter Kaikilani-Nui-Alii-Wahine-o-Puna, who later herself ruled the island. She, in turn, ended up marrying Keawenui's three sons by Kawaihalau (Koihalauwailaua) the sacred chiefess of Kauai. These sons were Kanaloakuaana, Kanaloakuakawiea and Kanaloakapulehu. She had issue by them.


- DEAN KEKOOLANI
February 12, 2010.

Hakaukalalapuakea [Parents] 1, 2, 3, 4. married 5 Keawenui-a-Umi (Mo'i, Ruler of Hawaii by Conquest).

Other marriages:
Umi (Umi-a-Liloa I), (Ruling Chief of Hawai'i Island)

They had the following children:

  F i Iliilikikuahine (Ili'iliki-kuahine).

Keawenui-a-Umi (Mo'i, Ruler of Hawaii by Conquest) [Parents] 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 was born about 1648 in the Ulu-Hema Genealogy.

Other marriages:
Kamolanui-a-Umi (Kamolanuiaumi, Kamola-nui-a-Umi),
Kawaihalaniwailuau, (Kawaihalau, Koihalauwailaua, Koihalawai, )
Kane-'alai (Kane-a-La'e, Haokalani, Kane-alae, Ha-o-kalani, Haokalani), (Ruling C OM
Ho'opiliahae (Ho'opili-a-Ha'e),
Hakaukalalapuakea,
Aihakoko (Amauakoko, Ai-hākōkō, Amauaikookoo),

Keawenui-a-Umi seized power as Ruler of Hawai'i Island when his brother Kealiiokaloa died. The rightful heir Kukailani (son of Kealiiokaloa) was still a child. Keawenui-a-Umi eventually killed Kukailani, the legitimate king, and Kukailani's eldest son Prince Makakaualii. The six existing district chiefs of Hawaii (the Alii-ai-moku of Hilo, Hamakua, Puna, Ka'u, Kohala, and Kona) all rebelled and were defeated. Keawenui's reign marked the replacement of all these chiefly families with new family lines, related to Keawenui-a-Umi. Therefore, most if not all the chiefs of Hawaii, can usually trace their lineage back to the family of Umi, since this replacement of all the district chiefs during the reign of Keawenui-a-Umi re-set the lineages.

Keawenui-a-Umi ruled the BIg Island as conqueror king, under the waiting eye of Kukailani's survviving daughter Kaikilani-Nui-Alii-Wahine-o-Puna, who later herself ruled the island. She, in turn, ended up marrying Keawenui's three sons by Kawaihalau (Koihalauwailaua) the sacred chiefess of Kauai. These sons were Kanaloakuaana, Kanaloakuakawiea and Kanaloakapulehu. She had issue by them.


- DEAN KEKOOLANI
February 12, 2010.

He had the following children:

  M i Pupuakea (Ali'i-o-Ka'u) 1.

Pupuakea is said to be a son of Keawenui-a-Umi, mother unknown. As younger brother of Lonoikamakahiki, he was appointed Alii-ai-moku of Ka'u, after the defeat of all the rebel district chiefs by Keawenui-a-Umi. He was the only chief who stood by Lonoikamakahiki when it was incorrectly thought that he had murdered his wife and co-regent Kaikilani (daughter of Kuka'ilani).

Keawenui-a-Umi (Mo'i, Ruler of Hawaii by Conquest) [Parents] 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 was born about 1648 in the Ulu-Hema Genealogy. He married 8 Aihakoko (Amauakoko, Ai-hākōkō, Amauaikookoo).

Other marriages:
Kamolanui-a-Umi (Kamolanuiaumi, Kamola-nui-a-Umi),
Kawaihalaniwailuau, (Kawaihalau, Koihalauwailaua, Koihalawai, )
Kane-'alai (Kane-a-La'e, Haokalani, Kane-alae, Ha-o-kalani, Haokalani), (Ruling C OM
Ho'opiliahae (Ho'opili-a-Ha'e),
Hakaukalalapuakea,
Unknown

Keawenui-a-Umi seized power as Ruler of Hawai'i Island when his brother Kealiiokaloa died. The rightful heir Kukailani (son of Kealiiokaloa) was still a child. Keawenui-a-Umi eventually killed Kukailani, the legitimate king, and Kukailani's eldest son Prince Makakaualii. The six existing district chiefs of Hawaii (the Alii-ai-moku of Hilo, Hamakua, Puna, Ka'u, Kohala, and Kona) all rebelled and were defeated. Keawenui's reign marked the replacement of all these chiefly families with new family lines, related to Keawenui-a-Umi. Therefore, most if not all the chiefs of Hawaii, can usually trace their lineage back to the family of Umi, since this replacement of all the district chiefs during the reign of Keawenui-a-Umi re-set the lineages.

Keawenui-a-Umi ruled the BIg Island as conqueror king, under the waiting eye of Kukailani's survviving daughter Kaikilani-Nui-Alii-Wahine-o-Puna, who later herself ruled the island. She, in turn, ended up marrying Keawenui's three sons by Kawaihalau (Koihalauwailaua) the sacred chiefess of Kauai. These sons were Kanaloakuaana, Kanaloakuakawiea and Kanaloakapulehu. She had issue by them.


- DEAN KEKOOLANI
February 12, 2010.

Aihakoko (Amauakoko, Ai-hākōkō, Amauaikookoo) [Parents] 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 was born about 1648 in the Ulu-Hema Genealogy. She married 11 Keawenui-a-Umi (Mo'i, Ruler of Hawaii by Conquest).

Other marriages:
Keliiohiohi (Kelii-'ohi'ohi),

From Solomon Peleioholani:
"Piikea (w) married King Umi; born were Aihakoko and Kumalaenuiaumi."

Kamakau also calls her Aihakoko.

Ai-hākōkō (Mary Pukui)

They had the following children:

  F i Makuawahineakapo (Makua-wahine-a-Kapo) 1.

Keliiohiohi (Kelii-'ohi'ohi) [Parents] 1, 2, 3. married 4 Aihakoko (Amauakoko, Ai-hākōkō, Amauaikookoo).

(Ancestry of John Ena / SLK Peleioholani):
Genealogy of Kaikilanimaipanio (w). Akahiilikapu (w) married Kahakumakalina (k); born were Kawaihalaniwailuau** and Keliiohiohi (k) for whom the prostrating kapu of Pihenaakalani for these chiefs this chiefly kapus of Pihenaakalani. (**She is also called Koihalawai in many other genealogies.)

Aihakoko (Amauakoko, Ai-hākōkō, Amauaikookoo) [Parents] 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 was born about 1648 in the Ulu-Hema Genealogy. She married 11 Keliiohiohi (Kelii-'ohi'ohi).

Other marriages:
Keawenui-a-Umi, (Mo'i, Ruler of Hawaii by Conquest)

From Solomon Peleioholani:
"Piikea (w) married King Umi; born were Aihakoko and Kumalaenuiaumi."

Kamakau also calls her Aihakoko.

Ai-hākōkō (Mary Pukui)

They had the following children:

  F i Akihiakame'enoa (Akihi-a-ka-me'e-noa).
  M ii Liloa-ka'ai 1.

Kumalae (Kumalae-nui-a-’umi) (Ali'i-o-Hilo) [Parents] 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 was born about 1648 in the Ulu-Hema Genealogy. He married 10 Kuanu'upu'awalau (Kua-nu’u-pü’awa-lau, Ku-nu'u-nui-pu'awa-lau , Ke-kai-ha'a-kulou-lani-o-Kahiki).

Genealogist S.L.K. Peleioholani calls him "Kumalae-Nui-a-Umi".

From Solomon Peleioholani:
Piikea (w) married King Umi; born were Aihakoko and Kumalaenuiaumi.

1st Alii-o-Hilo (new chiefdom). Became the new Alii-ai-moku of Hilo after his half brother Keawenui-a-Umi defeated the old hereditary Alii-ai-moku, Hilo-Hamakua who rebelled against Keawenui-a-Umi's ascent to the kingship.

Kuanu'upu'awalau (Kua-nu’u-pü’awa-lau, Ku-nu'u-nui-pu'awa-lau , Ke-kai-ha'a-kulou-lani-o-Kahiki) [Parents] 1, 2, 3, 4, 5. married 6 Kumalae (Kumalae-nui-a-’umi) (Ali'i-o-Hilo).

Kekaihaakuloulaniokahiki is the name used by SLK Peleioholani. Ke-kai-ha'a-kulou-lani-o-Kahiki is also the name found by Mary Pukui.

From Solomon Peleioholani:
Kumalaenuiaumi married Kekaihaakuloulaniokahiki*; born was Makuakaumanamana (k).
(* The more common name is Kunuunuipuawalau.)

They had the following children:

  M i Makuakaumanamana (Makua-kau-mana. Makuanui-a-Walu, Makua) Ali'i-o-Hilo.

Kailiokiha [Parents] 1, 2. married Hualeiakea.

Hualeiakea 1. married Kailiokiha.

They had the following children:

  F i Moku-a-Hualeiakea (Mokuahualeiakea, Makuahualeiakea, Kuamookea, Moku-a-Hualeiakea) was born about 1626.

Kahakumakaliua (Kahakumakalina, Kahakuma Kaliua, Ka-haku-maka-lima, Hakumakaliua) (Kapu Chief, Mo'i of Kauai) [Parents] 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 was born in Holoholuku, Wailua, Kauai. He married 11, 12 Akahiilikapu ('Akahi-ili-kapu).

Other marriages:
Kahakumaia,

From Solomon Peleioholani:

Genealogy of Kaikilanimaipanio (w). Akahiilikapu (w) married Kahakumakalina (k); born were Kawaihalaniwailuau** and Keliiohiohi (k) for whom the prostrating kapu of Pihenaakalani for these chiefs this chiefly kapus of Pihenaakalani.
(*She is also called Koihalawai in many other genealogies.)

Forander refers to him as "Kahakuma Kaliua" (Kapu Chief, Mo'i of Kauai)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ERROR (PLEASE NOTE)

There was a mistake in the KU NUPEPA KUOKA (SEPT 30, 1893) article which gtives the wrong gender for the chiefess Akahiilikapu and her husband, the Kauai chief Kahakumakalina.

S.L.K. Peleioholani states clearly in "The Complete Ancestry of John Liwai Kalniopuuikapali-o-Molilele-ma-wai-o-Ahukini-Kau-Hawaii Ena" that the correct genders are:
Akahiilikapu = WAHINE/FEMALE
Kahakumakalina = KANE/MALE

"Ka-haku-maka-liua" is the form of the name used by the translator of S.M. Kamakau's "Ka Mooleleo o Kamehameha" as it appears in in "Tales and Traditions of People of Old".

- DEAN KEKOOLANI (01-14-2010)

Akahiilikapu ('Akahi-ili-kapu) [Parents] 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 was born about 1648 in the Ulu-Hema Genealogy. She married 9, 10 Kahakumakaliua (Kahakumakalina, Kahakuma Kaliua, Ka-haku-maka-lima, Hakumakaliua) (Kapu Chief, Mo'i of Kauai).

From Solomon Peleioholani:

Genealogy of Kaikilanimaipanio (w). Akahiilikapu (w) married Kahakumakalina (k); born were Kawaihalaniwailuau** and Keliiohiohi (k) for whom the prostrating kapu of Pihenaakalani for these chiefs this chiefly kapus of Pihenaakalani.
(*She is also called Koihalawai in many other genealogies.)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NOTE:

There was a mistake in the KU NUPEPA KUOKA (SEPT 30, 1893) article which gtives the wrong gender for the chiefess Akahiilikapu and her husband, the Kauai chief Kahakumakalina.

S.L.K. Peleioholani states clearly in "The Complete Ancestry of John Liwai Kalniopuuikapali-o-Molilele-ma-wai-o-Ahukini-Kau-Hawaii Ena" that the correct genders are:
Akahiilikapu = WAHINE/FEMALE
Kahakumakalina = KANE/MALE

- D. KEKOOLANI (01-14-2010)

They had the following children:

  F i Kawaihalaniwailuau (Kawaihalau, Koihalauwailaua, Koihalawai, ).
  M ii Keliiohiohi (Kelii-'ohi'ohi).

Laeanuikaumanamana (Laea-Nui-Kaumanamana) [Parents] 1, 2, 3, 4, 5, 6 was born about 1554 in the Ulu-Hema Genealogy (Maui). He married Kohepalaoa (Kepalaoa, Kohe-palaoa, Kohipalaoa) (Kumuhonua Chiefess, Ninaupi'o).

Other marriages:
Kawaihalaniwailuau, (Kawaihalau, Koihalauwailaua, Koihalawai, )
Kuhiakalani,
Luaonikahakumalama,

S.L.K. Peleioholani says he was high priest of the heiau at Paakalana, at Waipio, Hamakua, Island of Hawaii.

From S.L.K. Peleioholani:
Kawaihalaniwailuau (w) married Laeanuikaumanamana (k); born were the chiefs Kaikilanimaipanio (w) and Kauluonana (k).

Kohepalaoa (Kepalaoa, Kohe-palaoa, Kohipalaoa) (Kumuhonua Chiefess, Ninaupi'o) [Parents] 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 was born about 1554 in the Ulu-Hema Genealogy (Maui). She married Laeanuikaumanamana (Laea-Nui-Kaumanamana).

Other marriages:
Kawaokaohele (Kawaukaohele, Kawao-Kaohele), (Mo'i, Ruling Chief of Maui)
Kaholi-a-Lale (Kaholi-a-Lele, Lō Kaholi-a-Lale, Kaoli-a-Lale), (Lō Chief OLH

"Kepalaoa" is the name given by S.L.K. Peleioholani in the Robinson Family Genealogy. She is the mother of Haua, wife of Umi and of King Piilani of Maui. "Kohe-palaoa" one version of the name used by S.M. Kamakau. "Kepalaoa" is the name given by Kamakau in Tales & Traditions.

They had the following children:

  F i Haua was born about 1604.

Kahakumakaliua (Kahakumakalina, Kahakuma Kaliua, Ka-haku-maka-lima, Hakumakaliua) (Kapu Chief, Mo'i of Kauai) [Parents] 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 was born in Holoholuku, Wailua, Kauai. He married Kahakumaia.

Other marriages:
Akahiilikapu ('Akahi-ili-kapu),

From Solomon Peleioholani:

Genealogy of Kaikilanimaipanio (w). Akahiilikapu (w) married Kahakumakalina (k); born were Kawaihalaniwailuau** and Keliiohiohi (k) for whom the prostrating kapu of Pihenaakalani for these chiefs this chiefly kapus of Pihenaakalani.
(*She is also called Koihalawai in many other genealogies.)

Forander refers to him as "Kahakuma Kaliua" (Kapu Chief, Mo'i of Kauai)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ERROR (PLEASE NOTE)

There was a mistake in the KU NUPEPA KUOKA (SEPT 30, 1893) article which gtives the wrong gender for the chiefess Akahiilikapu and her husband, the Kauai chief Kahakumakalina.

S.L.K. Peleioholani states clearly in "The Complete Ancestry of John Liwai Kalniopuuikapali-o-Molilele-ma-wai-o-Ahukini-Kau-Hawaii Ena" that the correct genders are:
Akahiilikapu = WAHINE/FEMALE
Kahakumakalina = KANE/MALE

"Ka-haku-maka-liua" is the form of the name used by the translator of S.M. Kamakau's "Ka Mooleleo o Kamehameha" as it appears in in "Tales and Traditions of People of Old".

- DEAN KEKOOLANI (01-14-2010)

Kahakumaia 1. married Kahakumakaliua (Kahakumakalina, Kahakuma Kaliua, Ka-haku-maka-lima, Hakumakaliua) (Kapu Chief, Mo'i of Kauai).

They had the following children:

  M i Kamakapu (Mo'i, Ruling Chief of Kauai).

Home First Previous Next Last

Surname List | Name Index