Kekoolani Genealogy of the Descendants of the Ruling Chiefs of Hawaii

Citations


Kalanikini (Kalanikini II)

1Ko Kinimaka Pili ia Kaleikini, Bishop Museum (Munscript Collection) He Buke Mookuauhau Alii, Genealogy No. 13 .


Kapuahulani

1Ko Kinimaka Pili ia Kaleikini, Bishop Museum (Munscript Collection) He Buke Mookuauhau Alii, Genealogy No. 13 .


Luluiwa

1Ko Kinimaka Pili ia Kaleikini, Bishop Museum (Munscript Collection) He Buke Mookuauhau Alii, Genealogy No. 13 .


Kapi'iwi (Kapii'iwi o-ke Akua-o-kalani) (Ka'u Chief)

1Ko Kinimaka Pili ia Kaleikini, Bishop Museum (Munscript Collection) He Buke Mookuauhau Alii, Genealogy No. 13 .

2Loe (Genealogy), Bishop Museum (Manuscript Collection) He Buke Mookuauhau Alii, Genealogy No. 13 .
page 29.


Kahikoloa (Kala-Hooano-o-nalani-o-Kahikoloa, Kalaolani, Kalaolani-kahikiola)

1Ka Makaainana (newspaper) AUGUST 3, 1896 "Mookuauhau Ali'i: Na Iwikuamoo o Hawaii Nei Mai Kahiko Mai" (Reprinted in "HAWAIIAN GENEALOGIES VOLUME 1" (Edith McKinzie)).

2Book of the Lineage of the Chiefs (He Buke Kuauhau Alii) , Bishop Museum Hms. 6.

3Ka Poe Pili Oiaio Ia Kahikoloa, wahine a Kapiiwi hoikeia ma ke kuauhau o Kinimaka, Bishop Museum (Manuscript Collection) He Buke Mookuauhau Alii, Genealogy No. 13 , page 29.
page 29.

4Ko Kinimaka Pili ia Kaleikini, Bishop Museum (Munscript Collection) He Buke Mookuauhau Alii, Genealogy No. 13 , page 63 (handwritten version), page 28 (typed page) .

5Loe (Genealogy), Bishop Museum (Manuscript Collection) He Buke Mookuauhau Alii, Genealogy No. 13 .
page 29.

6Kamakau, Samuel M., Ruling Chiefs of Hawaii (Revised Edition) Appendix Genealogies (Kamehameha Schools Press, Honolulu, Hawaii 1961), Page 357.

7Vital Records: Marriages, Oahu, Honolulu. October 2, 1844., Kingdom of Hawaii Government Records.

8Kinimaka-Atcherley, Mary Ha'aheo, Timely Letters From the People (Honolulu Star Bulletin, Editorial Letters, July 28, 1928).


Nowelo

1Ko Kinimaka Pili ia Kaleikini, Bishop Museum (Munscript Collection) He Buke Mookuauhau Alii, Genealogy No. 13 .

2Kinimaka-Atcherley, Mary Ha'aheo, Timely Letters From the People (Honolulu Star Bulletin, Editorial Letters, July 28, 1928).


Kepouhailau

1Ko Kamaunuaniho Kauhau, Bishop Museum (Munscript Collection) He Buke Mookuauhau Alii, Genealogy No. 13 .

2Ko Kamaunuaniho Kauhau.


Kananauahine

1Ko Kamaunuaniho Kauhau, Bishop Museum (Munscript Collection) He Buke Mookuauhau Alii, Genealogy No. 13 .

2Ko Kamaunuaniho Kauhau.


Kananaauikapu

1Ko Kamaunuaniho Kauhau, Bishop Museum (Munscript Collection) He Buke Mookuauhau Alii, Genealogy No. 13 .


Kaaloakamea

1Ko Kamaunuaniho Kauhau, Bishop Museum (Munscript Collection) He Buke Mookuauhau Alii, Genealogy No. 13 .


Kahaulenuikamehala

1Ko Kamaunuaniho Kauhau, Bishop Museum (Munscript Collection) He Buke Mookuauhau Alii, Genealogy No. 13 .


Nihimakua

1Ko Kamaunuaniho Kauhau, Bishop Museum (Munscript Collection) He Buke Mookuauhau Alii, Genealogy No. 13 .


Kukaulilani

1Ko Kamaunuaniho Kauhau, Bishop Museum (Munscript Collection) He Buke Mookuauhau Alii, Genealogy No. 13 .


Kukamolimoli

1Ko Kamaunuaniho Kauhau, Bishop Museum (Munscript Collection) He Buke Mookuauhau Alii, Genealogy No. 13 .


Kamaunuaniho

1Ko Kamaunuaniho Kauhau, Bishop Museum (Munscript Collection) He Buke Mookuauhau Alii, Genealogy No. 13 .


Kalonanuikumamao

1Ko Kamaunuaniho Kauhau, Bishop Museum (Munscript Collection) He Buke Mookuauhau Alii, Genealogy No. 13 .


Kahikiula

1Ko Kamaunuaniho Kauhau, Bishop Museum (Munscript Collection) He Buke Mookuauhau Alii, Genealogy No. 13 .


Kamapuaa

1Ko Kamaunuaniho Kauhau, Bishop Museum (Munscript Collection) He Buke Mookuauhau Alii, Genealogy No. 13 .


Kaoao

1Ko Hinauoholani ia Kaoao, Bishop Museum (Munscript Collection) He Buke Mookuauhau Alii, Genealogy No. 13 .


Ululaninuiahiokaalani

1Ko Hinauoholani ia Kaoao, Bishop Museum (Munscript Collection) He Buke Mookuauhau Alii, Genealogy No. 13 .