Kekoolani Genealogy of the Descendants of the Ruling Chiefs of Hawaii


Kapo'oloku (Kapooloku-a-Ulualoha) (see - "Kepookalani, H.L.").


Keohohiwa (Keoua Keahohiwa, Kehohiwa, Keohiawa) (see - "Keouakeahohiwa").


Keahohiwa (Keohohiwa, Kehohiwa, Keohiawa) (see - "Keouakeahohiwa (Keoua Keahohiwa)").


Kalanikupuapa'ikalaninui (see -"Keoua Kalanikupuapa'ikalaninui").


Kauhaipu (see -"Kaukuhanalei (Kahaneli)").


Kalanikauikaalaneo (Kakaalaneo-a-Kauhiaimokuakama) (see -"Kakaalaneo (Kakaalaneo II)").


Nakai (Nakai II) see - "Kanekaupu'u (Kanekuapu'u), Amelia Nakai".


Aieono (see -"Naaieono (Na'aieono)").


Opunui (see - "Keliiopunui (Ke-li'i-opu-nui, Opunui-a-Kaluhiokalani)").


Kawahama'i (Ka-lei-mamo Ka-waha-ma'i) (see - "Kaleimamo Kawahama'i (Ka-lei-mamo Ka-waha-ma'i)").


Ka'eakaloa (see -"Kahaiaonuiaulana (Ka'eakaloa, Kahalaonuiiakahuailana)").


Kalona (see -"Kaulana").


Kalanikaumehameha (see -"Kalanikauikikilo").


Kalani Kaumehameha (see -"Kalanikauiokikilo").


Namaile (Na-maile, Ka-Maile) (see -"Kalaniulumoku (II)").


Kamaile (Ka-Maile, Na-maile, Namaile) (see -"Kalaniulumoku (II)").


Kaleimanuia (Kalei, Namilimili, Kawelo, Kawelo-Kowalo) (see -"Kalanimanuai IV").


Kuali'i (Ku-ali'i I) (see -"Ku (Kuhooheiheipahu, Kauwahine)") (Maui Chiefess).


Keko'olani (see also - "Kalakini (Kalakini-a-Nako'oko'o)").

This "Keko'olani" is not a direct relation to the Keko'o'lani family.


Kahapoohiwi (Kapoohiioinui) (see-"Kapouhiwa").


Kapoohiioinui (Kahapoohiwi) (see-"Kapouhiwa").


Kauhimakapaweo (Ka-uhi-maka-paweo) (see - "Kauwahimakaweo").


Kaleipaihala (Kaleipaihala II) (see -"Young, John").


Ka’aui-o-kalani (Ka-’aui, Kaaui) (see -"Kaoui (Kaoui-o-kalani)").


Liloa'ilima'ohulani (Liloa-'ili-ma'ohu-lani) (see -'Ilimaohulani").


Wahikapalena (Mahiopupeleha) (see -"Mahikapalena").


Hikiaiaeokalani (Hiki-ai-ae-o-ka-lani) (see -"Hikamana'aiau (Hika-mana-'ai-au)").


'I-ehu (see -"Nehu").


Kameeualani (Ka-me'e-ua-lani) (see - "Ka'akauawao (Ka-'akau-a-Wao, Kaakauauwoa)").


Lono-a-Keawe (see -"Kalaninuiiamamao (Kalani-nui-'i-a-mamao, Ka'i'imamao)").

Home First Previous Next Last

Surname List | Name Index